Godło Polski

pracownie ekonomiczne

chór Ekonomicanto

pracownie ekonomiczne

Aktualności

Kolejny już raz Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu zajął I miejsce w rejonowym etapie XIV edycji Turnieju Szkół w Honorowym Krwiodawstwie "Młoda Krew Ratuje Życie" za rok szkolny 2016/2017.

Dnia 27 września 2017 r. w Teatrze Wielkim w Poznaniu odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkurs o tytuł Wielkopolskiej Szkoły Roku oraz Wielkopolskiego Nauczyciela Roku.

Z wielką duma ogłaszamy, że LAUREATEM  konkursu został Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu. Szkołę uhonorowano nagrodą pieniężną – 10 000 zł !!!

Celem kształcenia zawodowego w zawodzie technik organizacji reklamy  jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Uczniowie tej specjalności nabywają szereg praktycznych umiejętności  korzystając w nauce  z nowoczesnych technologii informatycznych oraz programów graficznych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych; organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej, a także projektowania oraz wykonywania środków reklamowych.

 

W ramach realizacji zajęć uczeń nabywa  m.in. umiejętności z  zakresu: przygotowania oferty produktów i usług reklamowych, tworzenia przekazu reklamowego , video-klipów, projektowania środków reklamowych, tworzenia planu medialnego, przygotowywania środków reklamowych oraz badania skuteczności reklamy.

 

Prawo to jeden z przedmiotów nauczanych w zawodzie technik ekonomista, obejmujący 3 lub 4 – letni cykl kształcenia. Czteroletni cykl dotyczy klas o profilu prawno - policyjnym. 
W ramach przedmiotu realizowana jest interesująca oferta edukacyjna, dzięki której uczniowie: poznają każdą gałąź prawną, uczą się właściwej interpretacji przepisów prawnych, pracują ze źródłami prawa (głównie kodeksami, np.: pracy, czy karny), uczestniczą w rozprawach sądowych w ramach wycieczek edukacyjnych organizowanych przez nauczyciela przedmiotu, potrafią dokonać charakterystyki zawodów prawniczych oraz zgłębiają ich tajniki poprzez spotkania z osobami ze środowiska prawniczego, np.: radca prawny, sędzia oraz pracują w nowoczesnych pracowniach, wyposażonych w projektory, co pozwala na prowadzenie lekcji w formie prezentacji multimedialnych.

Z marketingiem za pan brat. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik handlowiec w klasie III i IV realizują przedmiot „pracownia marketingu”. Przyszli handlowcy zdobywają praktyczną wiedzę dotyczącą zastosowania marketingu w obsłudze klienta. Podczas zajęć przygotowują prezentacje, opracowują mini raporty przeprowadzonych badań oraz analizy w postaci opisowej, liczbowej i graficznej, prowadzą rozmowy negocjacyjne i scenki związane z obsługą wybranych typów klienta w warunkach symulowanych, projektują kwestionariusze ankietowe, sporządzają wybrane pisma handlowe, uczą się skutecznych sposobów reklamowania towarów, planują budżet kampanii reklamowej. Uczniowie korzystają z różnorodnych pomocy dydaktycznych w postaci zestawów ćwiczeń, katalogów, filmów, czasopism reklamowych, folderów, prospektów, prezentacji multimedialnych o tematyce marketingowej Lekcje odbywają się w nowoczesnej pracowni komputerowej z wykorzystaniem zróżnicowanych form organizacyjnych pracy uczniów.

Kształcimy profesjonalistów w specjalnie przystosowanych i nowocześnie urządzonych pracowniach.

Ostatni tydzień obfitował w wydarzenia, które kończyły sie sukcesem uczniów Ekonomika. Szkolna kolekcja (i tak już pokaźna) wzbogaciła sie o kolejne puchary:

Puchar Starosty Kaliskiego za zajęcie I miejsca w Turnieju Piłki Nożnej Halowej Szkół Ponadgimnazjalnych o Profilu Mundurowym.

Puchar Prezydenta Miasta Kalisza za zajęcie I miejsca w Konkursie Edukacja dla bezpieczeństwa" dla szkół ponadgimnazjalnych.

Puchar Kuratorium Oświaty w Poznaniu za zajęcie III miejsca w "Biegu Patrolowym - 2017" w klasyfikacji zespołowej chłopców.

Gratulujemy i szykujemy półki na kolejne trofea :)

Minął już rok od podpisania umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. Umowa została zawarta między Województwem Wielkopolskim  i Politechniką Poznańską. Cieszymy się, że w projekcie uczestniczy nasza szkoła, bo korzyści dla uczniów i nauczycieli są ogromne.

 „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” jest kontynuacją projektu „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”. Projekt na przestrzeni miesięcy nabrał rozpędu. Jest też rozpoznawalny i doceniany przez wielkopolskich przedsiębiorców i uczniów.

W drugim semestrze trzy grupy uczniów z klas trzecich (aż 35 osób) odbyły zajęcia specjalistyczne w nowoczesnych laboratoriach Politechniki Poznańskiej. Opiekunami uczniów byli nauczyciele: Izabella Rogińska, Rita Sroka, Monika Walendowska, Roman Walendowski.

Podstawowym zadaniem projektu jest dopasowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz szybszy rozwój kompetencji zawodowych.

Przed naszymi uczniami jeszcze płatne wakacyjne staże zawodowe  w firmach i przedsiębiorstwach będących partnerami Projektu.

Pani Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska przesłała na ręce pani Dyrektor list podsumowujący efekty projektu  będący zarazem podziękowaniem za zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego w Wielkopolsce.

Misja i wizja

Tworzymy szkołę najlepszą z najlepszych, w której każdy uczeń to inny niepowtarzalny człowiek, wychowany w duchu tolerancji i w spójnym systemie uniwersalnych wartości, przygotowany do życia w XXI wieku.

czytaj więcej >

;

Pobierz bezpłatny program PIT Format 2015!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Numer KRS: 0000031762,
w PIT pole 125 wpisz: Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu, 5000 0005 4484
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl

Książki za 1%

Szkoła w ramach umowy ze Stowarzyszeniem Przyjazna Szkoła zakupiła ze środków pochodzących z projektu Akcji 1%, tj. za kwotę 530,10 książki dla uczniów ZSE.

Partnerzy

  
  

Bezpieczna Szkoła

Aktywna szkoła

Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl