Godło Polski

pracownie ekonomiczne

chór Ekonomicanto

pracownie ekonomiczne

Aktualności

W dniu 28 listopada 2017 roku w Kaliskim Ratuszu odbyło się spotkanie z okazji obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa. Podczas uroczystości podsumowano wydarzenia związane z HDK oraz wręczono odznaczenia i dyplomy. 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu został uhonorowany dyplomem za zajęcie III miejsca w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i pomaturalnych "Najlepsza promocja Honorowego Krwiodawstwa" w XIV edycji Ogólnopolskiego Turnieju "Młoda Krew Ratuje Życie"

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci pani Jolanty Mularczyk – nauczycielki naszej szkoły. Odeszła na zawsze 23 października 2017 roku. Rodzinie Pani Mularczyk składamy wyrazy najgłębszego współczucia. Pożegnanie naszej koleżanki, współpracownicy, nauczycielki, pedagoga i wychowawcy nastąpi 26 października 2017 roku w Parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Kaliszu.

Kolejny już raz Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu zajął I miejsce w rejonowym etapie XIV edycji Turnieju Szkół w Honorowym Krwiodawstwie "Młoda Krew Ratuje Życie" za rok szkolny 2016/2017.

Dnia 27 września 2017 r. w Teatrze Wielkim w Poznaniu odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkurs o tytuł Wielkopolskiej Szkoły Roku oraz Wielkopolskiego Nauczyciela Roku.

Z wielką duma ogłaszamy, że LAUREATEM  konkursu został Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu. Szkołę uhonorowano nagrodą pieniężną – 10 000 zł !!!

Celem kształcenia zawodowego w zawodzie technik organizacji reklamy  jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Uczniowie tej specjalności nabywają szereg praktycznych umiejętności  korzystając w nauce  z nowoczesnych technologii informatycznych oraz programów graficznych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych; organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej, a także projektowania oraz wykonywania środków reklamowych.

 

W ramach realizacji zajęć uczeń nabywa  m.in. umiejętności z  zakresu: przygotowania oferty produktów i usług reklamowych, tworzenia przekazu reklamowego , video-klipów, projektowania środków reklamowych, tworzenia planu medialnego, przygotowywania środków reklamowych oraz badania skuteczności reklamy.

 

Prawo to jeden z przedmiotów nauczanych w zawodzie technik ekonomista, obejmujący 3 lub 4 – letni cykl kształcenia. Czteroletni cykl dotyczy klas o profilu prawno - policyjnym. 
W ramach przedmiotu realizowana jest interesująca oferta edukacyjna, dzięki której uczniowie: poznają każdą gałąź prawną, uczą się właściwej interpretacji przepisów prawnych, pracują ze źródłami prawa (głównie kodeksami, np.: pracy, czy karny), uczestniczą w rozprawach sądowych w ramach wycieczek edukacyjnych organizowanych przez nauczyciela przedmiotu, potrafią dokonać charakterystyki zawodów prawniczych oraz zgłębiają ich tajniki poprzez spotkania z osobami ze środowiska prawniczego, np.: radca prawny, sędzia oraz pracują w nowoczesnych pracowniach, wyposażonych w projektory, co pozwala na prowadzenie lekcji w formie prezentacji multimedialnych.

Z marketingiem za pan brat. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik handlowiec w klasie III i IV realizują przedmiot „pracownia marketingu”. Przyszli handlowcy zdobywają praktyczną wiedzę dotyczącą zastosowania marketingu w obsłudze klienta. Podczas zajęć przygotowują prezentacje, opracowują mini raporty przeprowadzonych badań oraz analizy w postaci opisowej, liczbowej i graficznej, prowadzą rozmowy negocjacyjne i scenki związane z obsługą wybranych typów klienta w warunkach symulowanych, projektują kwestionariusze ankietowe, sporządzają wybrane pisma handlowe, uczą się skutecznych sposobów reklamowania towarów, planują budżet kampanii reklamowej. Uczniowie korzystają z różnorodnych pomocy dydaktycznych w postaci zestawów ćwiczeń, katalogów, filmów, czasopism reklamowych, folderów, prospektów, prezentacji multimedialnych o tematyce marketingowej Lekcje odbywają się w nowoczesnej pracowni komputerowej z wykorzystaniem zróżnicowanych form organizacyjnych pracy uczniów.

Kształcimy profesjonalistów w specjalnie przystosowanych i nowocześnie urządzonych pracowniach.

Misja i wizja

Tworzymy szkołę najlepszą z najlepszych, w której każdy uczeń to inny niepowtarzalny człowiek, wychowany w duchu tolerancji i w spójnym systemie uniwersalnych wartości, przygotowany do życia w XXI wieku.

czytaj więcej >

;

Pobierz bezpłatny program PIT Format 2015!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Numer KRS: 0000031762,
w PIT pole 125 wpisz: Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu, 5000 0005 4484
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl

Książki za 1%

Szkoła w ramach umowy ze Stowarzyszeniem Przyjazna Szkoła zakupiła ze środków pochodzących z projektu Akcji 1%, tj. za kwotę 530,10 książki dla uczniów ZSE.

Partnerzy

  
  

Bezpieczna Szkoła

Aktywna szkoła

Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl