Godło Polski

pracownie ekonomiczne

chór Ekonomicanto

pracownie ekonomiczne

Aktualności

Jeżeli chcesz wiedzieć, co dzieje się w ZSE (a dzieje się baaaardzo dużo) - kliknij w zakładkę WYDARZENIA

Dnia 8 marca 2019 roku w ZSE odbyła się  VII KONFERENCJA z cyklu Edukacja Zawodowa Przyszłością Młodego Człowieka pt. „Ekonomia i prawo filarami funkcjonowania społeczeństwa”.


Mieliśmy zaszczyt gościć wspaniałych prelegentów: Panią Marzenę Wodzińską członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, która wygłosiła prelekcję nt. „Ekonomiczne aspekty finansowania zadań użyteczności publicznej” oraz Pana  adw. Piotra Ruszkiewicza

z Komisji Mediacji, Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, który przedstawił prelekcję nt. „Odpowiedzialność prawna młodego człowieka za przestępstwa internetowe”.

Pragniemy poinformować, że panie Izabella Galuba-Bryja i Magdalena Sztandera dnia 30 października 2018 roku odebrały z rąk Wielkopolskiego Kuratora Oświaty  Elżbiety Leszczyńskiej MEDALE KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ. Uroczystość odbyła się w poznańskim Pałacu Działyńskich.

Medal ten ustanowiony został ustawą z 1956 r., która przewidywała, że medal nadawany będzie „osobom zasłużonym dla oświaty i wychowania, w szczególności za działalność w zakresie piśmiennictwa, nauk pedagogicznych, programów, podręczników i pomocy naukowych”. Medal Komisji Edukacji Narodowej nadawany jestnauczycielom za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

12 października 2018 r. cała społecznośc szkolna świętowała Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji Nagrody Prezydenta Miasta Kalisz Grzegorz Sapiński wręczył nagrody i gratulował najlepszym nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych. Aż 53 pedagogów zostało wyróżnionych za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Jest to szczególna okazja, aby złożyć podziękowania za trud włożony w nauczanie i wychowanie przyszłych pokoleń.

Uroczystość odbyła się w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Melcera w Kaliszu, uświetnił ją występ uczniów placówki.

Z wielką dumą pragniemy donieść, że nagrodę za wieloletnią pracę z młodzieżą, wyróżniająca pracę na rzecz szkolnictwa z rąk Prezydenta Miasta odebrała Pani Dyrektor Agnieszka Korotczuk.

Gratulujemy!!

W ubiegłym roku laureatem tytułu Wielkopolska Szkoła Roku był Zespół Szkół Ekonomicznych. W tym roku szkolnym wyróżniono pracę nauczycielki ZSE Izabelli Galuby-Bryi. 25 września Podczas uroczystej gali w Teatrze Wielkim w Poznaniu wręczono nagrody Wielkopolskiego Nauczyciela Roku. W ręce pani Izy Galuby-Bryi trafiła statuetka, przedstawiająca dłoń, owiniętą laurem, trzymającą diament - symbol ucznia, który jest w rekach nauczyciela. Organizatorem konkursu był Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Cel Konkursu o tytuł Wielkopolski Nauczyciel Roku służy uhonorowaniu nauczycieli cechujących się entuzjazmem i pasją w pracy, kształcących i wychowujących dzieci i młodzież poprzez rozwijanie u nich poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, pielęgnujących patriotyzm regionalny, dających wsparcie dla rozwoju talentów i zainteresowań. Ponadto wyróżnienie ma promować wybitnych pedagogów cieszących się autorytetem w środowisku szkolnym i lokalnym, którzy swoją postawą i pracą mobilizują innych do działania, posiadając szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, czynnie angażują się w rozwój szkoły lub placówki.

Gratulujemy!!!

Misja i wizja

Tworzymy szkołę najlepszą z najlepszych, w której każdy uczeń to inny niepowtarzalny człowiek, wychowany w duchu tolerancji i w spójnym systemie uniwersalnych wartości, przygotowany do życia w XXI wieku.

czytaj więcej >

;

Pobierz bezpłatny program PIT Format 2017!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Numer KRS: 0000031762,
w PIT pole 125 wpisz: Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu, 5000 0005 4484
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl

Książki za 1%

Szkoła w ramach umowy ze Stowarzyszeniem Przyjazna Szkoła zakupiła ze środków pochodzących z projektu Akcji 1%, tj. za kwotę 530,10 książki dla uczniów ZSE.

Partnerzy

  
  

Bezpieczna Szkoła

Aktywna szkoła

Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl