Godło Polski

pracownie ekonomiczne

chór Ekonomicanto

pracownie ekonomiczne

zse

Samorząd Uczniowski 2017-2019

PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Tomasz Bergandy kl. III a– przewodniczący SU

Hubert Żurawski kl. III a – wiceprzewodniczący SU

Wiktoria Błaszczyk kl. II a – wiceprzewodnicząca SU

Karolina Olejnik kl. II c – skarbnik SU

Natalia Abramowicz kl. III d - Rzecznik Praw Ucznia

Natalia Płuciennik kl. II b - sekretarz SU

Sekcja organizacyjna: Natalia Abramowicz kl. III d, Wiktoria Błaszczyk kl. II a
Sekcja artystyczna: Natalia Abramowicz kl. III d, Karolina Olejnik kl. II c
Sekcja multimedialna: Wacław Smolczyński kl. III a, Paweł Raszewski kl. III a

 

Opiekunowie SU: Agata Litwicka, Magdalena Sztandera

III Impreza Ekonomika i wolontariat

W dniu 27 października 2018 roku w Piwonicach, Absolwenci Ekonomika spotkali się na wspólnej imprezie. Uczestniczyło w niej około 30 Absolwentów.

Wiele osób przyczyniło się do realizacji tego wydarzenia. Zaczęło się od grupy na FB. Michał założył ją w celu stworzenia miejsca, gdzie koledzy i koleżanki ze szkoły mogliby umieszczać zdjęcia i wspominać. Po jakimś czasie grupa się rozrosła i stała się doskonałym nośnikiem informacji dla Absolwentów. Dzięki temu udało się  już “ogarnąć” trzy imprezy.

Ostatnia zabawa została zorganizowana przez Darka i Macieja. Wiem doskonale, że pomocą służyły również inne osoby. Dzięki ich zaangażowaniu wszystko się udało. Celem spotkania była oczywiście wspólna zabawa. Ważna, jak nie najważniejsza, była jednak możliwość ponownego spotkania się po latach. Wspólne rozmowy i wspomnienia. Niektórzy nie widzieli się od matury. A to długo, bo ponad 20 lat. Takie wydarzenie ponownie zbliża ludzi do siebie i odnawia znajomości. Łącznikiem była rzecz jasna nasza Szkoła. Zabawa trwała do samego rana przy muzyce lat 90. Imprezę prowadził laureat programu “Szansa na sukces”, uczestnik programów “Droga do gwiazd” i Must Be The Music” - PIOTR. Największą atrakcją był perkusista - Maciej - absolwent naszej szkoły. Nie dość, że dzięki niemu impreza się odbyła. to jeszcze wymiatał na perkusji. Ale… musicie przyjść, żeby to przeżyć. Podczas spotkania odbyła się zbiórka pieniędzy. Uzyskane środki zostały przeznaczone na pomoc dla zwierząt z przytuliska w Gołuchowie.
"To niesamowicie empatyczni Ludzie!! Poświęcili naszym psiakom mnóstwo czasu. To piękny gest!! W imieniu naszych piesków bardzo dziękujemy Wszystkim szalejącym na tym balu." - napisali na swojej stronie internetowej Wolontariusze dla zwierząt.

Widzimy wielki sens dalszych spotkań Absolwentów Ekonomika. Chcielibyśmy także, żeby następna biesiada zgromadziła większą ilość ludzi. Namawiamy wszystkie roczniki. Na wzór innych szkół powinniśmy, jako Absolwenci Ekonomika, spotykać się, bawić i wspomagać. Absolwenci Ekonomika to duża grupa ludzi czynnych zawodowo w Kaliszu i poza nim.

Informacje o kolejnej imprezie znajdziecie na tej stronie w dziale Absolwenci. Zapraszamy też na grupę na FB www.facebook.com/groups/1608409949380990/

Akty Prawa Wewnątrzszkolnego

Statut Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Statut Technikum Nr 2 im. gen. M. Smorawińskiego
w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Statut Branżowej Szkoły I stopnia
w Zespole Szkół Ekonomicznych w  Kaliszu
Szkolny Program Profilaktyczno-Wychowawczy
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Regulamin wycieczek szkolnych
Regulamin klas mundurowych
Regulamin monitoringu wizyjnego
Regulamin nagrody "Bene Meritus"
Regulamin Rady Rodziców
Procedura postępowania w sytuacjach kryzysowych

 

 

ostatnia aktualizacja dnia 27.I.2019r. przez Tomasz Walendowski

Dokumenty do pobrania

Statut Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Statut Technikum Nr 2 im. gen. M. Smorawińskiego
w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Statut Branżowej Szkoły I stopnia
w Zespole Szkół Ekonomicznych w  Kaliszu
Koncepcja Pracy Szkoły
Regulamin Organizacyjny Szkoły
Regulamin Pracy
 Regulamin Oceny Pracy Nauczycieli
Regulamin Dokonywania Okresowej Oceny Pracowników Samorządowych
Regulamin Przyznawania Dodatku Motywacyjnego
Regulamin Przyznawania Nagród Dyrektora
Szkolny Program Profilaktyczno-Wychowawczy
Regulamin Rady Pedagogicznej
Regulamin Rady Rodziców
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Regulamin nagrody "Bene Meritus"
Regulamin klas mundurowych
Regulamin monitoringu wizyjnego
Regulamin wycieczek szkolnych
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze
Regulamin służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę
Procedura postępowania w sytuacjach kryzysowych

ostatnia aktualizacja dnia 31.V..2019r. przez Tomasz Walendowski

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator danych osobowych - dyrektor szkoły mgr Agnieszka Korotczuk

Inspektor ochrony danych - mgr Maciej Michalski


Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych:
 • iod@zse.kalisz.pl
 • telefon:  62 502 94 44

 


 

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem przetwarzającym Twoje dane osobowe jest Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu, mieszczący się przy ulicy Legionów 6. Zespół Szkół Ekonomicznych jest szkołą publiczną prowadzoną przez Miasto Kalisz.

Aby Twoje dane przetwarzane były zgodnie z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych.
Możesz skontaktować się z naszym Inspektorem pod adresem email: iod@zse.kalisz.pl lub wyślij list na adres:

Zespół Szkół Ekonomicznych Inspektor Ochrony Danych
ul. Legionów 6, 62-800 Kalisz

Skąd pozyskujemy Twoje dane?

Twoje dane mogą być otrzymane:
- bezpośrednio od Ciebie,
- z systemów administracji publicznej,
- od Twojego opiekuna prawnego, pracodawcy, współpracownika lub innej osoby z którą współpracujesz,
- od firm trzecich, z którymi zawarłeś umowę a przekazane dane są konieczne do przygotowania lub wykonania usługi.

W przypadku podania danych osobowych przez Ciebie, masz pełną kontrolę nad tym jakie dane nam udostępniłeś.

W przypadku pobrania danych z systemów administracji publicznej lub otrzymania danych od osób trzecich zbieramy tylko podstawowe dane kontaktowe oraz te, które są konieczne do wykonania zobowiązań lub umów.

Nasze zbiory - cele przetwarzania, podstawa prawna oraz okres przetwarzania Twoich danych osobowych.

Ponieważ realizujemy zadania ustawowe określone w Ustawie – Prawo oświatowe, Twoje dane przetwarzamy przede wszystkim w celu świadczenia edukacyjnego.

Twoje dane osobowe przetwarzamy również wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania innych zadań:
- dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa,
- przygotowania i wykonania zawartej z Tobą umowy,
- współpracy z naszymi partnerami,
- umożliwienia kontaktów, w szczególności Twoich zapytań, zgłaszanych uwag, problemów.

Aby wypełnić ciążący na nas obowiązek prawny oraz nasz prawnie uzasadniony cel, Twoje dane osobowe przetwarzamy również w celu:
- realizacji obowiązku prawnego (przechowywanie dokumentów, umów, faktur, ksiąg rachunkowych),
- zapobiegania przestępstwom i zapobiegania korzystania z naszych usług w niewłaściwy sposób, w szczególności niezgodny z prawem i z naszym regulaminem,
- dochodzenia roszczeń oraz ochrony przed roszczeniami,
- wypełniania postanowień sądów, prawa, policji i innych organów państwowych,
- kontaktów biznesowych w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora,
- prowadzenia analiz naszej działalności pod kątem rozwoju, statystyki oraz dla celów archiwizacyjnych.

Na dane osobowe przetwarzane w powyższych celach nie musisz nam wyrażać zgody.
Powyższe dane osobowe przetwarzamy przez okres realizacji świadczenia edukacyjnego, wykonywania umów, zobowiązań, okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa oraz okres przechowywania dokumentów dla celów archiwizacyjnych, podatkowych i rachunkowych. W szczególnych przypadkach powyższe dane przetwarzamy do dnia uwzględnienia Twojego sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO.

Dodatkowo, za Twoją dobrowolną zgodą możemy przetwarzać dane osobowe w celu:
- wysyłki wiadomości promocyjnych,
- promowania w mediach naszej działalności,
- założenia i prowadzenia Twojego konta w celu świadczenia Ci dodatkowych usług,
- zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www.

Powyższe dane osobowe przetwarzamy za Twoją zgodą, którą możesz wycofać w dowolnym momencie.

Gdzie przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane?

                                                                                                                                                                                                                              

Twoje dane osobowe przechowujemy i przetwarzamy przede wszystkim na terenie szkoły przestrzegając odpowiednich procedur bezpieczeństwa.

W celu świadczenia usług takich jak np. dzienniki elektroniczne, strona internetowa - Twoje dane mogą być również przetwarzane na terenie EOG – Europejskiego Obszaru Gospodarczego stosując odpowiednie umowy na powierzenie danych i spełniając wymogi obowiązujących przepisów w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Nie ujawnimy Twoich danych osobowych osobom, które nie są uprawnione do ich przetwarzania, w szczególności nie sprzedajemy ich i nie wymieniamy się w celach marketingowych.

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie danych osobowych w przypadku świadczenia edukacyjnego jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.

W innych przypadkach podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku danych niezbędnych do wykonania umowy i obowiązków prawnych niepodanie ich uniemożliwi nam przygotowanie lub wykonanie umowy czy usługi.

W przypadku niepodania danych w celach promocyjnych konsekwencją może być brak możliwości nawiązania z Tobą kontaktu w przyszłości.

W przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa, np.: wypełniania postanowień sądów, policji i innych organów państwowych, ze względów podatkowych i rachunkowych – możemy wymagać od Ciebie innych niezbędnych danych.

Twoje prawa

Zgodnie z Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych gwarantujemy Ci przysługujące prawa, czyli:
- dostępu do danych i ich poprawiania, przenoszenia danych,
- do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
- do ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu przetwarzania i usunięcia danych,
- do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, profilowaniu.

W celu realizacji Twoich praw prosimy o kontakt podany w punkcie Administrator Twoich danych osobowych.

Niektóre Twoje prawa są uzależnione od warunków określonych w Rozporządzeniu Ochrony Danych Osobowych, jak np.:
- usunięcie jest niemożliwe dopóki jest to niezbędne do celów, do których zostały zebrane, masz niezakończone
postępowania, podejrzewamy lub mamy pewność, że korzystałeś z naszych usług w sposób niewłaściwy, jest to
niezbędne dla celów podatkowych i innych ściśle określonych w RODO,
- przenoszenie jest możliwe, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonanie umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny,
- możemy odmówić sprzeciwu, jeżeli w uzasadnionych przypadkach będziemy mieli prawnie uzasadniony interes administratora a Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności nie są nadrzędne.

Przysługuje również Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy udostępniamy lub przekazujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być udostępnione naszym partnerom, dostawcom, usługodawcom tylko i wyłącznie w celu wykonania i realizacji naszych usług w zakresie niezbędnym do wykonania danej czynności.

Nie przekazujemy Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane automatycznie?

Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz mogą być profilowane.
Naszym celem profilowania jest dostarczenie Tobie odpowiednio dopasowanych usług oraz treści.

Automatyczne przetwarzanie nie wpływa istotnie na Twoją sytuację, nie wywołuje skutków prawnych, nie ma wpływu na automatycznie podejmowane decyzje.

Aktualizacje naszych zasad ochrony danych.

Polityka ochrony danych osobowych będzie dostępna zawsze na naszych stronach internetowych.                               

XIII Zjazd Absolwentów już za nami!


KOMUNIKAT:
Koniecznie zapraszamy wszystkich Absolwentów do dołączenia do naszej zamkniętej grupy na Facebooku pod linkiem:
https://www.facebook.com/groups/1608409949380990/


  

XIII Zjazd Absolwentów Szkół Handlowych i Ekonomicznych w Kaliszu, który odbywał się w dniach 9-10 czerwca 2018r przeszedł do historii. Wzięło w nim udział 168 osób w tym absolwenci, 14 nauczycieli i byłych dyrektorów Szkoły. Najliczniej reprezentowane były roczniki matury 1965-1969 - 59 osób , rocznik matura 1953 – 13 osób oraz rocznik matura 1976 – 11 osób. W większości uczestnikami Zjazdu byli mieszkańcyi Kalisza i okolic, ale przyjechali także absolwenci z innych miast Polski (Warszawa, Lublin, Poznań, Żyrardów, Świnoujście), jak również absolwentki ze Szwajcarii i Niemiec. Wśród absolwentów przybyłych na Zjazd przeważały kobiety – 123 . Mężczyzn było 45. Najstarszym uczestnikiem był kolega Mieczysław Wiśniewski – rocznik matury 1946 r. , najmłodszą koleżanka rocznik matury 1999. Jak zawsze otwarcie Zjazdu odbyło się w Szkole, gdzie m.in. odsłonięto tablicę pamiątkową, natomiast jego część oficjalna w auli PWSZ. W Zjeździe uczestniczyli przedstawiciele Władz Miasta Kalisza w tym Prezydent Miasta Grzegorz Sapiński, który objął Zjazd honorowym patronatem, Przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza Andrzej Plichta, a także przedstawiciele kaliskich Szkół średnich i ich organizacji absolwentów.
List z życzeniami do uczestników Zjazdu, a także indywidualne podziękowania wraz z upominkami dla Organizatorów Zjazdu przekazała Pani Marzena Wodzińska – Członek zarządu Województwa Wielkopolskiego. Listy z życzeniami do Uczestników Zjazdu przesłały także osoby prywatne.
Część oficjalną zakończył występ artystyczny uczniów i tegoroczbych absolwentów Szkoły przygotowany pod kierunkiem nauczycieli Agaty Litwickiej i Magdaleny Sztandery. Po części oficjalnej Absolwenci odbyli spotkania koleżeńskie w Szkole, gdzie zjedli posiłek, zwiedzili Szkołę i obejrzeli wystawy przygotowane przez Dyrekcję i Nauczycieli. Wieczór Uczestnicy Zjazdu spędzili na biesiadzie sentymentalnej.
W biesiadzie uczestniczyło blisko 120 osób, w tym oczywiście głównie Absolwenci (było super!).
W drugim dniu Zjazdu absolwenci uczestniczyli w mszy, a potem spotkali się na uroczystym objedzie, gdzie podjęto Uchwałę Zjazdową i zakończono Zjazd.

Program Zjazdu 2018

Szanowni Państwo

Ponieważ do Zjazdu pozostały raptem dwa tygodnie (Zaproszenia w drodze), poniżej prezentujemy Program XIII Zjazdu Absolwentów wraz z dodatkowymi informacjami dla uczestników

 

Program XIII Zjazdu Absolwentów Szkół Handlowych i Ekonomicznych

w Kaliszu  09 - 10 czerwca 2018r.

 

Sobota  09 czerwca 2018r.

 

godz. 8.30 – 9.30

Zbiórka w Szkole – rejestracja uczestników, wydawanie materiałów zjazdowych, kiermasz wydawnictw.

 

godz. 9.30 - 11.00

Powitanie, przekazanie kluczy do Szkoły, otwarcie Zjazdu, odsłonięcie tablicy pamiątkowej, wspólne zdjęcie, przemarsz pod obelisk przed gmachem Szkoły oraz złożenie kwiatów i przemarsz do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (ul. Nowy Świat 4 Aula Colegium Novum).

 

godz. 11.00 – 12.30

Spotkanie pokoleń - część oficjalna i artystyczna Zjazdu (PWSZ Aula Colegium Novum) ul. Nowy Świat 4).

 

godz. 12.30 – 15.00

powrót do Szkoły, zwiedzanie Szkoły spotkania w klasach i posiłek.

 

godz. 19.00 – 24.00

Biesiada sentymentalna - spotkanie koleżeńskie z jedzeniem i muzyką.

Zaproszenia na Biesiadę do odbioru przy rejestracji uczestników Zjazdu, a dla uczestniczących tylko w Biesiadzie bezpośrednio przed imprezą.

Miejsce  Biesiady „Grill Chata” Szałe ul. Kaliska 95 (wyjazd z Kalisza autbusem z przystanku przed Szkołą o godz. 18.30).

Autobus powrotny odjedzie po Biesiadzie sprzed Chaty grillowej do Kalisza (trasa: Częstochowska - Nowy Świat – Legionów - Górnośląska – Galeria Amber).

 

Uwaga: Na Biesiadzie gwarantowane są: jedzenie (porcja obiadowa, przewidziane dania z grilla i inne), kawa, herbata,  napoje (bez napojów alkoholowych) oraz muzyka z DJ.

 

Niedziela  10 czerwca 2018r

 

godz. 10.00

Msza św. w intencji absolwentów w kościele Miłosierdzia Bożego przy ul. Asnyka 54.

godz. 11.30

Wyjazd autobusem do Nowych Skalmierzyc na uroczysty obiad do restauracji „Nastrojowa”. Dojazd autobusem podstawionym na przystanku przy ul. Polnej (pomiędzy ul. Legionów i Asnyka przy przychodni lekarskiej) można też we własnym zakresie.

 

godz. 12.30 – 14.30

Spotkanie w restauracji „Nastrojowa” w Nowych Skalmierzycach, obiad, przyjęcie Uchwały XIII Zjazdu.

 

godz. 15.00

Zakończenie Zjazdu i powrót do Kalisza autobusem spod restauracji „Nastrojowa”  do przystanku przed Szkołą trasą: N. Skalmierzyce – Kalisz ul. Wrocławska – Górnośląska – Legionów.

 

 

EXCEL

 1. OBLICZANIE WYNAGRODZEŃ
 2. FAKTURA
 3. KREDYT - harmonogram
 4. KREDYT BALONOWY
 5. TABELE I WYKRESY PRZESTAWNE - wędkarze
 6. TABELE I WYKRESY PRZESTAWNE - towary
 7. TABELE I WYKRESY PRZESTAWNE - zadanie 1
 8. TABELE I WYKRESY PRZESTAWNE - zadanie 2

 

9. KORESPONDENCJA SERYJNA:

 • pismo i treść zadania  
 • treść zadania do skopiowania
 • obrazek do wklejenia
 • adresaci listu
 • dużo adresatów

 

10. tabela w pliku tekstowym:

 

11. Praca na lekcji - tabele i wykresy przestawne (towary):

 • dane
 • polecenia

12. Karta pracy - tabele i wykresy przestawne (wyścigi):

 • dane-1
 • polecenia-1

  

13. Karta pracy - tabele i wykresy przestawne (oceny):

 

 • dane-2
 • polecenia-2

 

14. PLIKI DO SPRAWDZIANU:

 • obrazek do wklejenia
 • adresaci do listu

 

15. PLIKI DO SPRAWDZIANU nr 2:

 • obrazek do wklejenia
 • adresaci do listu

 

Kredyty i oszczędności

Zadanie 1.

Kredytobiorca zaciągnął kredyt na okres pół roku w wysokości 16 800,00 zł oprocentowany roczną stopą procentową 15%. Kredyt spłacany jest w ratach miesięcznych.

POLECENIE. Sporządź harmonogram spłaty kredytu określając wysokość każdej raty (tak jak na lekcjach).

PODPOWIEDŹ: suma odsetek wynosić będzie 735zł.

 

Zadanie 2.

Kredytobiorca zaciągnął kredyt na okres trzech lat w wysokości 22 500,00 zł oprocentowany roczną stopą procentową 18%. Kredyt spłacany jest w ratach półrocznych.

POLECENIE. Sporządź harmonogram spłaty kredytu określając wysokość każdej raty (tak jak na lekcjach).

PODPOWIEDŹ: suma odsetek wynosić będzie 7 087,50zł.

 

Zadanie 3.

Kredytobiorca zaciągnął kredyt na okres dwóch lat w wysokości 25 000,00 zł oprocentowany roczną stopą procentową 18%. Kredyt spłacany jest w ratach kwartalnych.

POLECENIE. Sporządź harmonogram spłaty kredytu określając wysokość każdej raty.

PODPOWIEDŹ: suma odsetek wynosić będzie 5 062,50zł.

 

Zadanie 4.

Klient założył lokatę oszczędnościową wpłacając na nią jednorazowo 10 000,00 zł. Lokata jest trzyletnia, oprocentowana roczną stopą 5%, a kapitalizacja odsetek jest co pół roku.

POLECENIE. Oblicz jaka będzie wartość lokaty wraz z odsetkami po dwóch latach.

PODPOWIEDŹ: wartość lokaty na koniec 11 596,93zł.

 

Zadanie 5.

Klient założył lokatę oszczędnościową wpłacając na nią jednorazowo 5 000,00 zł. Lokata jest dwuletnia, oprocentowana roczną stopą 5%, a kapitalizacja odsetek jest co kwartał.

POLECENIE. Oblicz jaka będzie wartość lokaty wraz z odsetkami po dwóch latach.

PODPOWIEDŹ: wartość lokaty na koniec 5 522,43zł.

 

ROZWIĄZANIA

Rok szkolny 2016/2017

FINAŁ WOJEWÓDZTWA W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

09.06.2017 OBIEKTY SPORTOWO-REKREACYJNA WRZEŚNIA

Dwa nasze zespoły w składzie: Patrycja Czerniejewska i Kaja Skarewicz oraz Bartosz Chwiłkowski i Adam Niciejewski reprezentowały naszą szkołę w Finale Wojewódzkim XVIII Licealiady w Plażowej Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców, który odbył się 9 czerwca 2017 na obiektach sportowo-rekreacyjnych we Wrześni. Dziewczęta zajęły rewelacyjne piąte miejsce w województwie, a chłopcy sklasyfikowani zostali na miejscu trzynastym. W turnieju startowało 16 drużyn żeńskich i 16 męskich. Mecze rozgrywano na sześciu boiskach systemem brazylijskim do dwóch wygranych setów do 15 punktów każdy, a ewentualny trzeci rostrzygający set do punktów 11. Dziewczęta weszły w turniej rewelacyjnie pokonując na początku ZST Trzcianka 2:0 w obu setach do 8, nie dając rywalkom żadnych szans. W drugim meczu naprzeciwko naszych pań stanęły mistrzynie województwa z poprzedniego roku zawodniczki ZSTiO Września. Ku zaskoczeniu licznie zebranej publiczności Kaja i Patrycja bez żadnego respektu ograły swoje przeciwniczki w pierwszym secie 15:9, a w drugim zafundowały wszystkim pokaz ambitnej, skutecznej i pięknej dla oka gry. Dziewczyny przegrywając już w tym secie pięcioma punktami, zmobilizowały się i oczko po oczku odrabiały stratę co wprawiało ich rywalki w widoczne zakłopotanie. Ostatecznie nasze reprezentantki nie tylko doszły swoje przeciwniczki, ale jeszcze odskoczyły im na trzy punkty kończąc seta 15:12, a całe spotkanie 2:0 co wywołało ogólne zdziwienie i zaskoczenie zarówno wśród kibiców jak startujących ekip. Siatkarki z Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu stanęły na drodze naszym paniom do półfinału imprezy i niestety dla nas zrobiły to skutecznie pokonując nasz team 2:0 w setach do 2 i do 9. Nasze dziewczęta zanotowały chyba słabszy moment w turnieju co skutecznie wykorzystały dziewczęta z Poznania nie dając pograć naszej drużynie. Na domiar złego Kaja podczas meczu złapała kontuzję pleców i udział w dalszej części turnieju stanął pod znakiem zapytania. Jednak ambicje sportowe wzięły górę i Kaja podjęła decyzję o dalszej grze. Niestety mimo bardzo ambitnej gry, a także wielkiej woli walki kolejny mecz z ZSP1 z Jarocina nasze plażowiczki przegrały w setach 7:15 i 12:15, choć w drugim secie mimo dużego zmęczenia wynik był do samego końca nie rozstrzygnięty. Na tym meczu nasze zawodniczki zakończyły udział w turnieju zajmując fantastyczne piąte miejsce w województwie. Patrycja i Kaja mimo, iż były jednymi z najmłodszych uczestniczek zawodów mimo tak wspaniałego występu czuły pewien niedosyt i zapowiedziały poprawę tej lokaty w przyszłym roku  Ciesząc się z pieknej przygody jaką zafundowały nam zarówno dziewczęta jak i chłopcy w tym roku, pozostaje nam życzyć powodzenia w tych rozgrywkach w przyszłym roku. Z redaktorskiego obowiązku należy jeszcze dodać, że dziewczęta z Wrześni mistrzynie województwa z roku 2016, które przegrały z Kają i Patrycją doznały takiego mobilizującego wstrząsu, że wygrały wszystkie kolejne mecze broniąc tytułu mistrzyń województwa. W finale pokonały SMS Kalisz, który nasze panie pokonały w finale rejonu. Tak więc nasze panie mogą być z siebie dumne, gdyż jako jedyne pokonały tegoroczne mistrzynie jak i wicemistrzynie województwa.

Adam z Bartkiem rozpoczęli turniej meczem z ZSZ Gostyń. Po pierwszym zdecydowanie wygranym przez naszych chłopców secie 15:12 wydawało się, że są w stanie w dwóch setach pokonać swoich rywali. Jednak drugi set padł łupem chłopców z Gostynia, którzy wyeliminowali wszystkie błędy własne, grali bardzo skutecznie zarówno w obronie jak i w ataku kończąc seta 15:10. Trzeci set to prawdziwy horror, który jednak nie skończył się dla nas pomyślnie. Mimo, że Adam z Bartkiem dwoili się i troili na boisku ostatnie dwie piłłki należały do naszych rywali, którzy wygrali seta 11: i cały mecz 2:1. W drugim meczu  naszych chłopców drużyna T-EM Poznań postawiła nam bardzo trudne warunki i mimo dużego zaangażowania i ambicji nasz team musiał uznać wyższość przeciwnika w dwóch setach 5:15 i 11:15. Mimo tych dwóch porażek, które spowodowały zakończenie turnieju dla naszego zespołu trzynaste miejsce w województwie to duży sukces naszej męskiej ekipy. Gratulując naszym panom, dziękujemy za wspaniałą tegoroczną przygodę, która nam zafundowali i za to, że zdecydowali się jeszcze reprezentować naszą szkołę mimo natłoku zajęć związanych zarówno z egzaminami maturalnymi, które już za nimi jak i przygotowaniami do egzaminów zawodowych, które jeszcze przed nimi. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia na egzaminach.

Należy również wspomnieć, że udany występ zanotowali również najwierniejsi kibice naszych zespołów, którzy w liczbie pięciu panów z naszej szkoły zameldowali się na turnieju we Wrześni. Swoim głośnym i kulturalnym dopingiem podbili serca zarówno innych kibiców, startujących drużyn jak i sędziów sędziujących zawody. Chłopcy w strojach plażowych z wymalowanym na piersiach napisie I ♥ ZSE kibicowali przede wszystkim naszym drużynom, ale również drużynom gospodarzy czym zaskarbili sobie serca zgromadzonych na obiekcie. Specjalny doping zafundowali sędzinom, które odpowiadały za liczenie punktów i kto wie czy kolejnych weekendów nasi kibice nie będą spędzać w miłym towarzystwie na basenach we Wrześni.

Wyniki:

Dziewczęta:

ZSE - ZST TRZCIANKA      2:0  (15:8, 15:8)

ZSE - ZSTiO WRZEŚNIA    2:0  (15:9, 15:12)

ZSE - ZSMS POZNAŃ        0:2  (2:15, 9:15)

ZSE - ZSP1 JAROCIN       0:2  (7:15, 12:15)

Chłopcy:

ZSE - ZSZ GOSTYŃ         1:2  (15:12, 10:15, 9:11)

ZSE - T-EM POZNAŃ        0:2 (5:15, 11:15)

                       

FINAŁ REJONU W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

30.05.2017 AQUAPARK KALISZ

Po poniedziałkowym sukcesie naszych dziewcząt w Finale Rejonu w Siatkówce Plażowej również nasi chłopcy wspaniale zaprezentowali się na turnieju tej samej rangi. Nasza męska drużyna we wtorek 30.05.2017 na terenie kaliskiego aquaparku zajęła I miejsce w rejonie, uzyskując awans do FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO, który odbędzie się 9 czerwca we Wrześni. W turnieju w którym wystąpiło 9 zespołów rozgrywany był systemem brazyliskim, a każdy mecz toczył się na dystansie jednego seta do 21 punktów. Adam Niciejewski i Bartosz Chwiłkowski pierwszy swój mecz w zawodach rozegrali z drużyną ZSP2 Kępno i gładko wygrali 21:9 kontrolując całe spotkanie. W drugim spotkaniu natrafili na dobrze usposobionych i bardzo skutecznie grających siatkarzy z I LO w Krotoszynie i musieli uznać wyższość rywala przegrywając 16:21. Należałoby w tym miejscu zaznaczyć, że nasi panowie w każdym turnieju mają jeden słabszy występ, który zazwyczaj wynika z braku koncentracji. Tak było i tym razem i jak się później okazało to właśnie mecz z Krotoszynem okazał się tym najsłabszym, bo w kolejnych trzech turniejowych meczach nasz team zagrał koncertowo, dobrze taktycznie i przede wszystkim bardzo skutecznie. Troszkę zdeprymowani porażką w kolejnej ćwierćfinałowej już potyczce z ZSUG Pleszew zdeklasowali swoich konkurentów 21:4. Mecz półfinałowy okazał się hitem turnieju gdyż Adam i Bartek trafili w nim na drużynę Szkoły Mistrzostwa Sportowego z Kalisza z którą przegrali tydzień temu w półfinale Mistrzostw Kalisza i jednocześnie uznawaną za faworyta rozgrywek rejonowych. Chłopcy przystąpili do pojedynku bardzo zmotywowani z chęcią rewanżu i odniesienia zwycięstwa. Zaczęło się dla nas bardzo dobrze, gdyż cztery pierwsze piłki zdobyli nasi panowie. Jednak od tego momentu zaczął się wyrównany pojedynek. Dopiero przy stanie po 15 Adam i Bartek pokazali, że w sporcie można wygrywać z każdym, a ambicja, zimna krew, wiara we własne umiejętności i perfekcyjna współpraca w zespole pozwala realizować swoje sportowe marzenia. Rozgrywając końcówkę z SMS po profesorsku ostatecznie wygrali 21:16. Mimo piekielnego zmęczenia radość chłopców była ogromna, gdyż to zwycięstwo dało oprócz awansu do finału rozgrywanego turnieju także awans do FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO. W finale nasz zespół trafił ponownie na chłopców z I LO w Krotoszynie. Mecz ponownie jak półfinał był bardzo wyrównany, aż do wyniku 15:15. Nasi panowie mimo, że jak twierdził Bartek jechali już na oparach uwijali się jak w ukropie, a końcówka meczu to prawdziwy horror jednak z happy endem dla naszych maturzystów. Przy stanie 15:15 grając konsekwentnie do końca nasza drużyna zmusiła swoich rywali do popełnienia błędów co zaowocowało zdobyciem 5 kolejnych punktów. Przy stanie 20:15 do upragnionego zwycięstwa i sukcesu pozostał do zdobycia tylko jeden punkt. Jednak 4 kolejne punkty zdobył Krotoszyn i dopiero wspaniale rozegrana przez Adama i Bartka akcja zakończyła ten pasjonujący pojedynek – zwycięstwo 21;19. Szał radości przeplatał się z ogromnym zmęczeniem, gdyż rozgrywki toczyły się w 30 stopniowym upale. Sprawdziła się także sportowa maksyma, że trudno jest wygrać z tą samą drużyną dwa razy w jednym turnieju, ale to już zmartwienie naszych finałowych rywali. Tak więc gratulujemy ogromnego sukcesu naszym panom, którzy odnieśli historyczny dla naszej szkoły sukces, gdyż wcześniej żadna drużyna siatkówki plażowej ZSE w Kaliszu nie wygrała rejonu i nie awansowała do finału wojewódzkiego.

 

Wyniki końcowe turnieju:

ZSE – ZSP2 Kępno                1:0            (21:9)

ZSE – I LO Krotoszyn            0:1            (16:21)

ZSE – ZSUG Pleszew             1:0            (21:4)               ćwierćfinał

ZSE – SMS Kalisz                  1:0            (21:16)             pófinał

ZSE – I LO Krotoszyn            1:0            (21:19)             finał

 

 1. ZSE KALISZ                                 awans
 2. I LO KROTOSZYN                         awans
 3. SMS KALISZ

 

Pierwszym kibicem, obserwatorem i jednocześnie opiekunem naszej drużyny był pan Cezary Rudowicz.

FINAŁ REJONU W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ DZIEWCZĄT SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

29.05.2017 AQUAPARK KALISZ

29 maja  w FINALE REJONU spotkało się 8 drużyn z Kalisza, Pleszewa, Ostrzeszowa, Kępna i okolic. Rozgrywki odbywały się tym samym systemem brazylijskim. W pierwszym meczu Kaja i Patrycja spotkały się z koleżankami z ZS nr 1 w Ostrzeszowie. Po dość wyrównanym początku nasze dziewczęta  objęły prowadzenie 15 : 9 i do końca nie wypuściły zwycięstwa . Drugi mecz to gładkie zwycięstwo nad drużyną  LO z Krotoszyna.    W kolejnym meczu spotkały się z dziewczętami z   ZSP nr 2 w  Kępnie i ponownie  wygrały oddając tylko  przeciwniczkom 9 punktów. Tym zwycięstwem zagwarantowały sobie   udział w ZAWODACH WOJEWÓDZKICH.  W  meczu finałowym spotkały się z Mistrzyniami Kalisza ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Początek meczu nie był udany, bowiem nasze rywalki prowadziły 4:1, ale dziewczyny się nie wystraszyły i podgoniły na 9:8.  Rywalki cały czas kontrolowały grę, jednak Kaja i Patrycja nie odpuszczały i doprowadziły do remisu 17: 17 i dalej przewagi jednym punktem.  To był moment, w którym pewne siebie zwycięstwa przeciwniczki wzięły czas, chcąc wybić z rytmu naszą drużynę.  Dziewczyny nie  zaprzepaściły   okazji na wygraną i do końca nie oddały prowadzenia pokonując rywalki 21 :19 zdobywając złote medale i I miejsce w rejonie.
GRATULUJEMY i czekamy na kolejny sukces 9 czerwca w ZAWODACH WOJEWÓDZKICH.
ZSE  – ZS nr 1 Ostrzeszów         1:0            (21: 17)
ZSE  –  LO Krotoszyn                 1:0            (21: 6)
ZSE – ZSP nr 2  Kępno               1:0            (21:9)
ZSE  – VII LO SMS                    1:0            (21: 19) mecz o I miejsc           

MISTRZOSTWA KALISZA W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ DZIEWCZĄT SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

24-25.05.2017 AQUAPARK KALISZ

24 i 25 maja 2017 roku nasza reprezentacja w składzie Patrycja Czerniejewska i Kaja Skarewicz wystąpiły w Mistrzostwach Kalisza w Plażowej Piłce Siatkowej. Do zawodów zgłosiło się 17 zespołów dziewcząt. Rozgrywki odbywały się systemem brazylijskim, w którym dwa przegrane mecze powodują odpadnięcie z turnieju. Rozgrywano jednego seta do 21 punktów.  Po losowaniu dziewczęta trafiły na trzeci zespół z VII LO SMS i niestety  poniosły  pierwszą porażkę. 10 : 21. W kolejnych trzech meczach z dwoma drużynami z V LO  i IV LO pokazały swoje umiejętności  i gładko wygrały nie dając szans swoim przeciwniczkom, które nie ugrały nawet 10 punktów. Piąty mecz  z III LO decydował o wejściu do pierwszej czwórki. Do 14 punktów zespoły szły bardzo równo punkt za punkt, ale to nie zdeprymowało naszych dziewcząt i dały z siebie wszystko pokonując rywalki  21:18. W kolejnym meczu dziewczęta ponownie trafiły na tą samą ekipę z VII LO SMS i po raz kolejny przegrały 21: 12. Pozostała walka o III miejsce z drugim zespołem Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Patrycja i Kaja zagrały swobodnie  i nieoczekiwanie dla pewnych siebie rywalek pokonały je  21: 17  zdobywając brązowy medal, co dało awans do FINAŁU REJONU i udział w dalszych rozgrywkach. O pierwsze miejsce rywalizowały dwie drużyny z  VII LO SMS.

MISTRZOSTWA KALISZA W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

25.05.2017 AQUAPARK KALISZ

W środę 25 maja 2017 roku dwie nasze męskie drużyny w składzie Przemek Mielczarek i Radek Olejnik oraz Adam Niciejewski i Bartek Chwiłkowski brały udział w Mistrzostwach Kalisza w Siatkówce Plażowej Chłopców. Rozgrywki odbywały się systemem brazylijskim w którym dwa przegrane mecze powodują odpadnięcie z turnieju. W związku z dużą ilością zgłoszonych drużyn – 21 rozgrywano jeden set do 15 punktów, a mecze półfinałowe i finałowe do punktów 21. Przemek z Radkiem niestety przegrali dwa swoje pierwsze mecze i choć dzielnie walczyli do ostatniej piłki z drużynami z ZSGH i ZSP2 musieli zgodnie z regulaminem pożegnać się z turniejem. To pierwsza przygoda Radka i Przemka z turniejową plażówką, ale w przyszłym roku będzie zapewne dużo lepiej. Adam i Bartek weszli w turniej bardzo dobrze. Na dzień dobry pokonali pierwszy zespół ZSP2 w stosunku 15:6, a następnie równie gładko pokonali drugi zespół ZSP2 uzyskując wynik 15:5. W kolejnym meczu nasi maturzyści trafili na pierwszą drużynę Szkoły Mistrzostwa Sportowego (SMS) z którą przegrali 9:15. Ta porażka nie wybiła jednak z rytmu naszej drużyny, która w kolejnym meczu po raz drugi już w tym turnieju pokonała pierwszy zespół ZSP2 tym razem 15:10 i nie przeszkodziła im w tym nawet kontuzja stawu skokowego Bartka. Kolejnym rywalem naszego teamu była pierwsza drużyna I LO z którą nasi uporali się bez przeszkód kończąc spotkanie 15:10, a następnie już w ćwierćfinale rozgrywek pokonali 15:13 drugą drużynę I LO co dało awans do najlepszej czwórki turnieju w której oprócz Adama i Bartka znalazły się trzy drużyny SMS. Awans do czwórki był jednocześnie awansem do finału rejonu, co wynikało z regulaminu imprezy. Należy nadmienić, że uczniowie SMS mają w tygodniu więcej zajęć z siatkówki niż nasi uczniowie wszystkich lekcji. W półfinale po walce jak równy z równym nasi panowie ulegli drugiej drużynie SMS tylko dwoma punktami 19:21. W meczu o trzecie miejsce nasi zespół walczył z rywalem punkt za punkt. Jednak kontuzja Adama spowodowała, że nasi chłopcy mimo heroicznej walki do samego końca musieli uznać wyższość drużyny SMS uzyskując bardzo dobry wynik 19:21. Tym samym Bartek i Adam zajęli ostatecznie czwarte miejsce, ale biorąc pod uwagę fakt, że pierwsze trzy miejsca zajęły drużyny SMS to nasi chłopcy okazali się lepsi od wszystkich pozostałych szkół ponadgimnazjalnych w Kaliszu. Gratulujemy chłopcom sukcesu, bo był to bardzo pasjonujący i wyczerpujący (8 spotkań) turniej. Czekamy teraz do wtorku na Finał Rejonu Kaliskiego w którym nasza drużyna wystąpi obok 11 najlepszych drużyn powiatowych w naszym rejonie.

 

Wyniki turnieju:

ZSE 1 – Bartosz Chwiłkowski i Adam Niciejewski

ZSE 2 – Przemysław Mielczarek i Radosław Olejnik

 

ZSE 2 – ZSGH 2            0:1            (10:15)

ZSE 2 – ZSP2   2          0:1            (14:16)

ZSE 1 – ZSP2   1          1:0            (15:6)

ZSE 1 – ZSP2   2          1:0            (15:5)

ZSE 1 – SMS    1          0:1            (9:15)

ZSE 1 – ZSP2   1          1:0            (15:10)

ZSE 1 – I LO    1          1:0            (15:10)

ZSE 1 – I LO    2          1:0            15:13) – ćwierćfinał

ZSE 1 – SMS    2          0:1            (19:21) – półfinał

ZSE 1 – SMS    3          0:1            (19:21) – mecz o III miejsce

Nasi chłopcy zajęli ostatecznie IV miejsce w turnieju uzyskując awans do finału rejonu.

I TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DZIEWCZĄT SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH O PUCHAR PADEREWSKIEGO

KALISZ 27.04.2017  IV LO W KALISZU

Nasze dziewczyny też piłkę kopią. Reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w I Turnieju piłki nożnej dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Paderewskiego przy IVLO. W fazie grupowej trafiliśmy na IIILO, ILO oraz ZSS w Kaliszu. Po dwóch wygranych mecz z IIILO decydował o zajęciu pierwszego miejsca w grupie. Niestety ulegliśmy 0-1. Spowodowało to, że wychodząc z drugiego miejsca trafiliśmy na zwycięzcę drugiej grupy, czyli drużynę gospodyń turnieju. One także okazały się silniejsze i także wygrały 0-1. W  finale pocieszenia, czyli meczu o trzecie miejsce spotkaliśmy się z IILO. W tej potyczce też ulegliśmy zaledwie jedną bramką i ostatecznie zajęliśmy 4 miejsce. Mecze były jednak zacięte i w damskim futbolu nie powiedzieliśmy ostatniego słowa.
 
Faza grupowa
ILO - ZSE 0-2 2 gole Aleksandra Dopierała
ZSS - ZSE 0-1 Patrycja Czerniejewska
ZSE - IIILO 0-1
Półfinał
IVLO - ZSE 1-0
Mecz o 3 miejsce
IILO - ZSE 1-0
 
Skład: Kaja Skarewicz oraz Sylwia Biadała, Klaudia Kuźbik, Patrycja Czerniejwska (Kapitan), Aleksandra Dopierała, Paulina Mosiniak, Sandra Janczak, Natalia Gomułka, Katarzyna Powązka, Aleksandra Tanaś, Oliwia Kłodzińska. Opiekunem był Wojciech Kwieciński

MISTRZOSTWA KALISZA W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW

KALISZ 30.03.2017  IV LO W KALISZU

30 marca 2017r nasi piłkarze awansowali do finału Mistrzostw Miasta Kalisza w Piłce Nożnej. Rozgrywki grupowe toczyły się na boisku przy IVLO w Kaliszu. To właśnie gospodarze byli naszymi pierwszymi przeciwnikami. Dodatkowo było to spotkanie otwierające turniej. Po chwilowych problemach w grze obronnej  przegrywaliśmy 1-0. Kiedy jednak drużyna złapała swój rytm z rozgrywek halowy udało się zremisować, choć były szanse aby nawet to spotkanie wygrać. Po golu Krzysztofa Olejnika było 1:1. Drugi pojedynek rozegraliśmy z ZSS w Kaliszu. Ponownie jako pierwsi straciliśmy bramkę. Tym razem odpowiedzieliśmy aż trzykrotnie. Dwukrotnie na listę strzelców wpisał się Krzysztof Olejnik, a trzecią bramkę zdobył Krystian Pawelec. Po pokonaniu faworytów zmierzyliśmy się z ILO. W tym spotkaniu wystąpili już wszyscy nasi gracze, a mecz zakończył się wynikiem 2:0. Jedną z bramek zdobył kapitan Bartosz Chwiłkowski, a drugą Krzysztof Olejnik. Uzyskując 7 punktów, zajęliśmy pierwsze miejsce w grupie i awansowaliśmy do finału. Nasza drużyna grała w składzie: Adam Stefaniak, Piotr Doruch oraz Bartosz Chwiłkowski, Daniel Matusiak, Radosław i Krzysztof Olejnik, Daniel Dryka, Wojciech Kałużny, Krystian Pawelec, Alan Mielcarek, Kamil Stach, Wacław Smolczyński i Krzysztof Pilarski. Opiekunem był Wojciech Kwieciński.
FAZA GRUPOWA:
ZSE - IV LO  1:1 ( bramka Krzysztof Olejnik)
ZSE -ZSS    3:1 ( bramki: Krzysztof Olejnik - 2, Krystian Pawelec - 1)
ZSE -I LO    2:0 ( bramki: Krzysztof Olejnik, Bartosz Chwiłkowski)

Identycznie jak na hali zakończyli rywalizację piłkarze z naszej szkoły w mistrzostwach Kalisza w piłce nożnej. 6 kwietnia w finale na boisku ZSGH zajęli 4 miejsce. Do rywalizacji przystąpiły jeszcze trzy drużyny: II LO, III LO oraz ZSP nr 2. Mecze rozgrywane były przy bardzo silnym wietrze i chwilowymi opadami deszczu. W żadnym ze spotkań nie udało się wygrać i  w każdym musieliśmy uznać wyższość rywali.

FINAŁ:

II LO - ZSE    2-0

III LO – ZSE  3-1  (gol B.Chwiłkowski)

ZSP 2 - ZSE   3-0

Nasza drużyna grała w składzie: Adam Stefaniak, Piotr Doruch oraz Bartosz Chwiłkowski,  Radosław i Krzysztof Olejnik, Daniel Dryka, Wojciech Kałużny, Krystian Pawelec, Alan Mielcarek, Kamil Stach, Wacław Smolczyński i Krzysztof Pilarski. Opiekunem był Wojciech Kwieciński.

MISTRZOSTWA SZKOŁY W SIATKÓWCE CHŁOPCÓW

LUTY/MARZEC 2017

Klasy uczestniczące w mistrzostwach w wyniku losowania zostały podzielone na trzy grupy. Mecze w grupach będą rozgrywane systemem każdy z każdym do dwóch wygranych setów. W przypadku remisu po dwóch rozegranych setach, decydujący trzeci set rozgrywany będzie do 15 punktów. Zwycięzcy poszczególnych grup awansują do finału w którym będą toczyć mecze podobnie jak w przypadku rozgrywek w grupie – każdy z każdym. Zarówno w rozgrywkach grupowych jak i w finale o kolejności drużyn decydować będzie ilość zdobytych punktów, stosunek setów, a w razie potrzeby stosunek małych punktów.

Mistztrzami szkoły w siatkówce chłopców została drużyna z klasy III B. W rozegranych w lutym i marcu 11 spotkaniach w tym 8 grupowych i 3 w ścisłym finale brało udział 9 drużyn. Do ścislego finału awansowały drużyny z klas III B, IV A i II BDE. Zarówno w fazie grupowej jak i w finale drużyny grały systemem każdy z każdym. Najlepsi okazali się chłopcy z klasy III B, którzy tym samym obronili tytuł mistrza szkoły z poprzedniego roku, pokonując w grupie klasy II A i III A, a w ścisłym finale klasy IV A i II BDE. Należy przy okazji wspomnieć, że w drużynie mistrzów szkoły występowało trzech zawodników z siatkarskiej reprezentacji naszej szkoły, która miesiąc temu zdobyła trzecie miejsce w mistrzostwach Kalisza. Wszystkie drużyny podeszły do rozgrywek z chęcią zwycięstwa co widać było podczas wszystkich meczów turniejowych. Każda z drużyn zagrała na maksimum swoich możliwości, umiejętności i ambicji. Rozgrywkom towarzyszyła przyjacielska atmosfera i duch fair play. Drużyna z klasy III B grała w składzie: Przemysław Mielczarek, Damian Grzelak, Adam Świentczak, Igor Chyłka, Michał Kurc, Tomasz Patysiak oraz Patryk Skonieczny. Gratulujemy wszystkim drużynom profesjonalnego podejścia do rozgrywek, a chłopcom z III B, powtórzenia sukcesu sprzed roku.

 GRUPA A

III B – II A         2:0  (25:13, 25:20)

III B – III A        2:0  (26:24, 25:14)

III A – II A         1:2  (23:25, 25:20, 13:15)

Klasa III B - awans do finalu

GRUPA B

IV A – I A          2:0  (25:16, 25:20)   

IV A – III DE      2:0  (25:17, 25:16)

I A – III DE

Klasa IV A - awans do finału.

GRUPA C

IV B – I BDE     2:0  (25:19, 25:15)

IV B – II BDE    1:2

I BDE – II BDE  0:2  (22:25, 11:25)

FINAŁY:

IV A - III B     0:2   (21:25, 20:25)

IV A - II BDE  1:2   (28:26, 25:16, 16:14)

III B - II BDE  2:1  (25:16, 27:29, 21:19)

Klasyfikacja końcowa:

1. III B

2. II BDE

3. IV A

 

MISTRZOSTWA SZKOŁY W SIATKÓWCE DZIEWCZĄT

LUTY/MARZEC 2017

Klasy uczestniczące w mistrzostwach w wyniku losowania zostały podzielone na osiem par, które rozegrają ze sobą mecze systemem pucharowym. Mecze tej rundy będą rozgrywane do dwóch wygranych setów. W przypadku remisu po dwóch rozegranych setach, decydujący trzeci set rozgrywany będzie do 15 punktów. Klasa IV B jako aktualny mistrz szkoły rozstawiony został jako jeden z trzech uczestników finału. Zwycięscy poszczególnych meczów pierwszej rundy awansują do drugiej rundy, w której również systemem pucharowym rozegrają swoje kolejne mecze, a drużyny, które wygrają swoje mecze awansują do półfinału. Zwycięszczynie półfinałów awansują do ścisłego finału w którym wraz z klasą IV B rozegrają mecze każdy z każdym o mistrzostwo szkoły, miejsce II i III.

W rozegranych w lutym i marcu mistrzostwach szkoły w siatkówce dziewcząt triumfowała klasa IV C. Dziewczyny wygrały w całych rozgrywkach pięć spotkań i okazały się najlepsze. W trakcie mistrzostw rozegrano 17 meczów w których brało udział 17 drużyn z klas I - IV. Rozgrywki przeprowadzone zostały systemem pucharowym w którym drużyna wygrywająca awansowała do dalszego etapu, a drużyna pokonana odpadała z rozgrywek. Do ścisłego finału awansowały drużyny z klas II C, IV C oraz klasa IV B, która jako zeszłoroczny mistrz była rozstawiona. Na drugim miejscu sklasyfikowane zostały dziewczęta z klasy II C, a trzecie miejsce zajęły dziewczęta z klasy IV B. Rozgrywki odbywały się w przyjaznej i miłej atmosferze choć podczas spotkań nie brakowało sportowej złości i ambicji uczestniczek. Gratukujemy wszystkim uczestniczkom sportowej i fair rywalizacji, a dziewczętom z klasy IV C tytułu najlepszej żeńskiej drużyny siatkarskiej w szkole. Klasa IV C grała w składzie: Martyna Jakóczak, Dominika Szymańska, Marta Frątczak, Jolanta Marcinkowska, Magdalena Mosica, Nikoletta Woldańska oraz Weronika Pogorzelec, Martyna Zielińska i Dominika Janczak.

I RUNDA                           II RUNDA                       PÓŁFINAŁY                      FINAŁY

III D - II D  2:0             I E - III D 0:2               III D - II C   0:2             IV C - IV B   2:0

III E - I E   1:2            II C - IV D  2:1               IV C - IV A  2:1             IV C - II C   2:0

II C - I D   2:0            III B - IV C 1:2                                                  IV B - II C   0:2

II E - IV D  0:2            II A - IV A 1:2

IV C - II B  2:0

III B - I A   2:1

III A - II A  0:2

IV A - I B   2:0

Kolejność końcowa:

1. IV C

2. II C

3. IV B

MISTRZOSTWA KALISZA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SIATKÓWCE DZIEWCZĄT

KALISZ 02/14.03.2017 r.

2 marca 2017 roku na Hali Olimpia nasze dziewczęta brały udział w rundzie eliminacyjnej Mistrzostw Kalisza w Piłce Siatkowej. W kolejnych trzech meczach pokonały swoje rywalki ; ZSP nr 2 – 2:0 (20,16), ZSGH 2:0 (12, 10) oraz  IV LO 2:0 (18, 25) i uzyskały awans do Finału Miasta. 14 marca 2017 w gościnnych progach II LO odbył się wielki finał. W  półfinale niestety uległyśmy lepiej grającym koleżankom z III LO 0:2 (-21. -19) i pozostała nam walka o III miejsce z II LO. Mecz rozpoczął się porażką w pierwszym secie do 15, by w drugim wygrać do 21. O końcowym szczęśliwym rezultacie zadecydował trzeci set, który dziewczęta wygrały  do 9.  Zwycięstwo 2:1 dało upragnione III miejsce. Naszą szkołę reprezentowały: Martyna Jakóbczak, Dominika Szymańska, Patrycja Maciaszek, Patrycja Czerniejewska, Kaja Skarewicz, Aleksandra Wosiek, Magdalena Sochocka, Patrycja Zalewska, Wiktoria Majchrzak, Karolina Pertkiewicz, Sylwia Biadała oraz Aleksandra Michalak.

Wyniki:

Faza grupowa:

ZSE - ZSP 2     2:0

ZSE - ZSGH    2:0

ZSE - IV LO    2:0

Pófinał:

ZSE - II LO     0:2

Mecz o III miejsce:

ZSE - II LO     2:1

 

FINAŁ MISTRZOSTW KALISZA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SIATKÓWCE CHŁOPCÓW

KALISZ 08.03.2017 r.

Półfinał:

ZSE - ZSS   1:2

Mecz o III miejsce:

ZSE - II LO  2:0

Wspaniale zaprezentowali sie nasi chłopcy w finale Kalisza w siatkówce szkół ponadgimnazjalnych, który odbył się 8 marca 2017 na hali sportowej Olimpia. W drodze losowania trafiliśmy w półfinale na uznawaną za jednego z dwóch faworytów do tytułu drużynę Zespołu Szkół Samochodowych w Kaliszu. W zespole z samochodówki jest kilku zawodników, którzy na codzień czynnie uprawiaja siatkówke. Nasza drużyna nie zamierzała się jednak poddać bez walki i podjęła rękawicę. Mimo trudnego początku w pierwszym secie nasi panowie mimo kilku błędów własnych uwijali się jak w ukropie i dopiero w koncówce musieli uznać wyższość rywali. Pierwszy set dla samochodówki 25:21. Drugi set to pokaz ambitnej i dobrej gry naszej drużyny, która mimo słabego początju 1:6 dla ZSS pokazała, że potrafi grać z samochodówką jak równy z równym i po pasjonującej końcówce zwyciężyła 25:23. To był zimny prysznic dla naszych rywali, którzy w secie trzecim wspięli się na wyżyny swoich możliwości i gładko wygrali 15:3. Nasi chłopcy niestety nie wytrzymali presji i możliwość pokonania faworyta imprezy podcięła im skrzydła. Tym samym mecz zakończył się zwycięstwem ZSS 2:1. W meczu o trzecie miejsce w turnieju spotkaliśmy się z drużyną II LO w Kaliszu. W pierwszym secie nasi siatkarze mimo, iż zdecydowanie lepsi siatkarsko od przeciwnika nie mogli jeszcze znaleźć właściwego rytmu gry i dali pograć rywalom zwyciężając jednak 25:22. Drugi set to już pokaz skutecznej i pięknej dla oka gry naszych chłopców, którzy kontrolowali już przebieg seta i wygrali go 25:18, a cały mecz 2:0. Tym samym nasza drużyna zapewniła sobie miejsce na najniższym stopniu podium, zdobywając brązowy medal. Gratulujemy naszyn siatkarzom, którzy reprezentowali nas w składzie: Bartosz Chwiłkowski, Adam Niciejewski, Damian Grzelak, Konrad Celer, Przemek Mielczarek i Mateusz Mazurek – pierwsza szóstka oraz Krzysztof Olejnik, Michał Wosiek, Kuba Bruś, Patryk Siarkiewicz, Radek Olejnik, Adam Świentczak i Daniel Dryka.

MISTRZOSTWA KALISZA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SIATKÓWCE CHŁOPCÓW

KALISZ 22.02.2017 r.

Wyniki meczów grupowych:

ZSE - I LO     2:0  (25:22, 25:20)

ZSE - IV LO  2:0  (25:15, 25:15)

Nasza drużyna zagrała w składzie: Bartosz Chwiłkowski, Adam Niciejewski, Damian Grzelak, Konrad Celer, Krzysztof Olejnik i Mateusz Mazurek – pierwsza szóstka oraz Daniel Dryka, Michał Wosiek, Kuba Bruś, Patryk Siarkiewicz, Radek Olejnik i Adam Świentczak.

Finał odbędzie się 8 marca i oprócz naszej drużyny wystąpią w nim jeszcze II LO, ZSS oraz SMS.

HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW I JUNIORÓW MŁODSZYCH W LA

TORUŃ 11-12/02.2017

Wspaniale spisała się uczennica naszej szkoły Kinga Grabowska, która występując w barwach UKS 9 Kalisz na Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Lekkoatletyce, zdobyła brązowy medal w kategorii juniorek w biegu na 800 metrów. Kinga uzyskała wynik 2.14.21 poprawiając w ten sposób swój dotychczasowy rekord życiowy na tym dystansie w hali.

VI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ SZKÓŁ MUNDUROWYCH

LISKÓW 17.02.2017

Doskonale zaprezentowali się nasi uczniowie w VI turnieju piłki nożnej halowej Szkół Mundurowych, organizowanym przez ZS nr 1 w Liskowie. W etapie grupowym trafiliśmy na drużynę gospodarzy oraz Gimnazjum z Warty. Z pierwszym zespołem wygraliśmy 1-0 po świetnym zagraniu niezawodnego Krystiana Pawelca. W drugim pojedynku zaaplikowaliśmy 4 gole rywalom, nie tracąc żadnego. Dwa razy piłkę w siatce umieścił Krzysztof Olejnik, jedną dorzucił jego brat Radosław oraz jedna była samobójcza, ponownie dzięki Pawelcowi. W półfinale trafiliśmy na najbliższego sąsiada naszej szkoły, czyli ZSP nr 2. Drużyna pana Pawła Tomczaka początkowo prowadziła 1-0, jednak po bramce młodszego z braci Olejników, w regulaminowym czasie gry był remis, a sędzia zarządził rzuty karne.  W tym momencie popisał się w bramce Piotr Doruch, który swoimi genialnymi interwencjami zapewnił wygraną 3-2

Misja i wizja

Tworzymy szkołę najlepszą z najlepszych, w której każdy uczeń to inny niepowtarzalny człowiek, wychowany w duchu tolerancji i w spójnym systemie uniwersalnych wartości, przygotowany do życia w XXI wieku.

czytaj więcej >

Partnerzy

  
  

Bezpieczna Szkoła

Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl