Godło Polski

pracownie ekonomiczne

chór Ekonomicanto

pracownie ekonomiczne

Dokumenty do pobrania

Statut Szkoły
Koncepcja Pracy Szkoły
Regulamin Organizacyjny Szkoły
Regulamin Pracy
 Regulamin Oceny Pracy Nauczycieli
Regulamin Dokonywania Okresowej Oceny Pracowników Samorządowych
Regulamin Przyznawania Dodatku Motywacyjnego
Regulamin Przyznawania Nagród Dyrektora
Szkolny Program Profilaktyczno-Wychowawczy
Regulamin Rady Pedagogicznej
Regulamin Rady Rodziców
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Regulamin nagrody "Bene Meritus"
Regulamin klas mundurowych
Regulamin wycieczek szkolnych
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze
Regulamin służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę

ostatnia aktualizacja dnia 31.X.2018r. przez Tomasz Walendowski

Tomasz 20.09.2018r.

Misja i wizja

Tworzymy szkołę najlepszą z najlepszych, w której każdy uczeń to inny niepowtarzalny człowiek, wychowany w duchu tolerancji i w spójnym systemie uniwersalnych wartości, przygotowany do życia w XXI wieku.

czytaj więcej >

Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl