Godło Polski

pracownie ekonomiczne

chór Ekonomicanto

pracownie ekonomiczne

Projekt „Otwarta Firma”

Wroku szkolnym 2016/2017 już po raz czwarty przystąpiliśmy do projektu „Otwarta firma” organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości w Warszawie.
Celem  Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi.
W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości  Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zorganizowała projekt „Otwarta firma”. Fundacja jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych.
Uczestnicząc w programie szkoła uzyskuje możliwość promocji oraz nawiązania kontaktów w środowisku lokalnym.
Dotychczas we wszystkich edycjach programu uczestniczyło 524600 uczniów. W ostatniej edycji wzięło udział 553 szkoły ( w tym nasza szkoła).
Współpraca z przedstawicielami świata biznesu ma kapitalne znaczenie w realizacji jednego z głównych zadań szkoły, jakim jest prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowanie kształcenia i kariery zawodowej. Praktycy biznesu mogą pomóc uczniom lepiej poznać sytuację na rynku pracy, wskazać sprawdzone sposoby dopasowania zawodu do zainteresowań. Takie doświadczenie pozwala uczniom podejmować bardziej przemyślane decyzje związane z planowanie kariery w oparciu o rzetelne informacje uzyskane od praktyków.
 
Projekt „otwarta firma-Biznes przy tablicy” to program, którego realizacja polega na zorganizowaniu spotkania młodzieży z przedstawicielem lokalnego biznesu. Program ten realizowany jest w ramach   Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, największego na świecie wydarzenia mającego na celu promocję przedsiębiorczości wśród młodych ludzi.
Efekty uczestnictwa szkoły w programie:

 • stworzenie sprzyjającej atmosfery dla współpracy z przedstawicielem życia gospodarczego w regionie,
 • budowanie pozytywnych relacji z lokalnym biznesem,
 • umożliwienie młodzieży bezpośredniego kontaktu z praktykiem biznesu,
 • przygotowanie uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym,
 • pomoc młodym ludziom w rozwijaniu przedsiębiorczych zachowań w miejscu zamieszkania,
 • przybliżenie podstawowych zasad podejmowania działalności gospodarczej,
 • umożliwienie uczniom poznania specyfiki lokalnego rynku pracy,
 • przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy,
 • pomoc młodym ludziom związać ich przyszłość z rodzinną miejscowością.

 
Wroku szkolnym 2016/2017 realizujemy obszar: Pracownik i pracodawca.

 • Omawiane zostaną następujące zagadnienia:
 • Jakie błędy są najczęściej popełniane przy pisaniu dokumentów aplikacyjnych, jak ich uniknąć?
 • Jak przebiega rozmowa kwalifikacyjna, jak się do niej dobrze przygotować?
 • Jak radzić sobie ze stresem, jak dobrze zaprezentować swoją osobę przyszłemu pracodawcy?
 • Jak podnieść swoją wartość na rynku pracy?
 • Oczekiwania pracodawcy wobec potencjalnych pracowników.
 • Wady i zalety różnych form zatrudnienia.
 • Prawa i obowiązki pracodawcy/pracownika wynikające z przepisów prawa oraz bhp.
 • Przyczyny i skutki bezrobocia na lokalnym rynku pracy.

 

Wroku szkolnym 2016/2017 patronat nad projektem po raz pierwszy sprawuje Ministerstwo Rozwoju.
Szkolnym koordynatorem projektu jest pani Arleta Praiss.

Tomasz
Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl