Godło Polski

pracownie ekonomiczne

chór Ekonomicanto

pracownie ekonomiczne

Projekt Otwarta Firma

W roku szkolnym 2017/2018 już po raz piąty przystąpiliśmy do projektu „Otwarta firma” organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości w Warszawie.

W tym roku odbędzie się jubileuszowy X  Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Projekt ten znakomicie wpisuje się  w jeden z głównych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 - Wprowadzenie doradztwa zawodowego dla szkól i placówek, ponieważ stwarza możliwość wzbogacenia oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia, przygotowujące uczniów do świadomego wyboru ścieżki edukacyjnej i wejścia na rynek pracy.

Celem  Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi.

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości  Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zorganizowała projekt „Otwarta firma”. Fundacja jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych.

Uczestnicząc w programie szkoła uzyskuje możliwość promocji oraz nawiązania kontaktów w środowisku lokalnym.

Dotychczas we wszystkich edycjach programu uczestniczyło 609 155 uczniów. W ostatniej edycji wzięło udział  84 555 uczniów, 721 szkół i 2960 firm z całej Polski.

Współpraca z przedstawicielami świata biznesu ma kapitalne znaczenie w realizacji jednego z głównych zadań szkoły, jakim jest prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowanie kształcenia i kariery zawodowej. Praktycy biznesu mogą pomóc uczniom lepiej poznać sytuację na rynku pracy, wskazać sprawdzone sposoby dopasowania zawodu do zainteresowań. Takie doświadczenie pozwala uczniom podejmować bardziej przemyślane decyzje związane z planowanie kariery w oparciu o rzetelne informacje uzyskane od praktyków.

 

Projekt „otwarta firma-Biznes przy tablicy” to program, którego realizacja polega na zorganizowaniu spotkania młodzieży z przedstawicielem lokalnego biznesu. Program ten realizowany jest w ramach   Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, największego na świecie wydarzenia mającego na celu promocję przedsiębiorczości wśród młodych ludzi.

Efekty uczestnictwa szkoły w programie:

 • stworzenie sprzyjającej atmosfery dla współpracy z przedstawicielem życia gospodarczego w regionie,
 • budowanie pozytywnych relacji z lokalnym biznesem,
 • umożliwienie młodzieży bezpośredniego kontaktu z praktykiem biznesu,
 • przygotowanie uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym,
 • pomoc młodym ludziom w rozwijaniu przedsiębiorczych  zachowań w miejscu zamieszkania,
 • przybliżenie podstawowych zasad podejmowania działalności gospodarczej,
 • umożliwienie uczniom poznania specyfiki lokalnego rynku pracy,
 • przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy,
 • pomoc młodym ludziom związać ich przyszłość z rodzinną miejscowością.

 

W roku szkolnym 2017/2018 realizujemy obszar: Własna firma.

Omawiane zostaną następujące zagadnienia:

 • Wpływ otoczenia na realizację pomysłu na biznes- na przykładzie własnej firmy.
 • Najczęściej popełniane błędy przy opracowaniu biznesplanu i jak ich uniknąć.
 • Zalety i wady różnych form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstwa.
 • Co decyduje o sukcesie firmy?
 • Strategie działania firmy na konkretnym przykładzie.
 • Jak skutecznie zarządzać firmą?
 • Gdzie szukać pomocy przy uruchomieniu działalności gospodarczej?
 • Dlaczego firma powinna badać rynek i jak konkretna firma takie badania prowadzi?

 

 

Patronat nad projektem sprawuje Ministerstwo Rozwoju.

Szkolnym koordynatorem projektu jest pani Arleta Praiss oraz pani Beata Antczak.

Tomasz
Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl