Godło Polski
BIP

pracownie ekonomiczne

chór Ekonomicanto

pracownie ekonomiczne

Akty Prawa Wewnątrzszkolnego

Statut Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Statut 5-letniego Technikum Nr 2 im. gen. M. Smorawińskiego
w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Statut 4-letniego Technikum Nr 2 im. gen. M. Smorawińskiego
w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Statut Branżowej Szkoły I stopnia
w Zespole Szkół Ekonomicznych w  Kaliszu
Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Regulamin wycieczek szkolnych
Regulamin klas mundurowych
Regulamin monitoringu wizyjnego
Regulamin nagrody "Bene Meritus"
Regulamin Rady Rodziców
Procedura postępowania w sytuacjach kryzysowych
Procedura funkcjonowania Szkoły w okresie pandemii

 

 

ostatnia aktualizacja dnia 13.III.2020r. przez Tomasz Walendowski

Tomasz
Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl