Godło Polski
BIP

pracownie ekonomiczne

chór Ekonomicanto

pracownie ekonomiczne

Klub Europejski Europrofit

PLAN PRACY SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO „EUROPROFIT”

W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W KALISZU

 

Szkolny Klub Europejski „Europrofit” zawiera propozycję dla uczniów organizacji godzin pozalekcyjnych mających charakter dydaktyczny i twórczy. Tematyka spotkań obejmuje obszary wiedzy z zakresu prawa oraz działalności UE, aktualnych wydarzeń w Europie i UE, bezpieczeństwa krajów europejskich oraz wskazuje szanse dla młodzieży państw członkowskich UE. Popularyzacji wiedzy o Europie, jej strukturach organizacyjnych posłużą zagadnienia realizowane przez Szkolny Klub Europejski „Europrofit” w ramach ścieżek edukacyjnych, a głównie ścieżki „Edukacja europejska”. Młodzież szkolna uczy się aktywności, tolerancji, szacunku dla różnic kulturowych i odmienności innych narodów, umiejętności poszukiwania informacji oraz współpracy w grupie i realizacji założonych celów.   

 

CELE:

Cel główny:

  • kształtowanie poczucia jedności europejskiej poprzez propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat Europy – wspólnego dziedzictwa kulturowego.

 

Cele szczegółowe:

 

  • pomoc uczniom w kształtowaniu poczucia przynależności do szerszej i otwartej na świat społeczności europejskiej – społeczności o różnych tradycjach, mającej jednak korzenie we wspólnej historii,
  • przygotowanie do samodzielności w zdobywaniu informacji na temat Europy i Unii Europejskiej,
  • posługiwanie się nowoczesnymi źródłami informacji i umiejętność ich wykorzystania,
  • doskonalenie kompetencji informatycznych,
  • wskazywanie konkretnych form i możliwości współpracy młodzieży w Unii Europejskiej,
  • stymulowanie kreatywności uczniów, intelektualnej ciekawości oraz umiejętności rozwiązywania problemów.

 

ZADANIA:

 

  • organizowanie spotkań i zajęć pozalekcyjnych o charakterze dydaktycznym i twórczym,
  • organizowanie konkursów i uczestnictwo w konkursach zewnętrznych dotyczących wiedzy na temat zjednoczonej Europy,
  • zbieranie informacji o Europie i instytucjach Unii Europejskiej.

 

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do włączenia się w strukturę Szkolnego Klubu Europejskiego „Europrofit”.

Spotkania Szkolnego Klubu Europejskiego „Europrofit” odbywać się będą w ostatni wtorek każdego miesiąca (z wyłączeniem dni wolnych od nauki). 

administrator
Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl