Godło Polski
BIP

pracownie ekonomiczne

chór Ekonomicanto

pracownie ekonomiczne

Koło informatyczne

W Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu działalność ponownie podjęło Szkolne Koło Informatyczne; odbywające się w ramach zajęć pozalekcyjnych. Opiekunem koła jest nauczyciel przedmiotów informatycznych Paweł Patysiak. Koło przeznaczone jest dla uczniów naszej szkoły pragnących pogłębiać swoją wiedzę informatyczną w zakresie wybiegającym poza materiał lekcyjny. Na początku każdego roku szkolnego uczestnicy Szkolnego Koła Informatycznego wybierają zagadnienia, które mogą być realizowane w ramach zajęć.
Na zajęciach uczniowie poznają sposoby tworzenia stron WWW w zakresie kreatora www i narzędzia WEB 2.0. Nieobce będzie również przeciwdziałanie cyberprzemocy i obrona przed hejtingiem. Uczniowie nabywają również umiejętności współpracy w grupie za pomocą narzędzi wymuszających współpracę i współzawodnictwo. Do nowości należy praca w chmurze internetowej i konferencje na komunikatorach. Wszystkich chętnych zapraszamy na GG: 9160466 lub do pana Pawła Patysiaka w sali 3. Zajęcia koła odbywają się we wtorki po godzinie 14.10. W ramach potrzeb realizowane są również, na rzecz szkoły, materiały multimedialne. Uczestnicy koła tworzą prezentacje multimedialne oraz materiały wideo wykorzystywane podczas działań promocyjnych.

Tomasz
Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl