Godło Polski
BIP

pracownie ekonomiczne

chór Ekonomicanto

pracownie ekonomiczne

Koło Młodego Księgowego

Koło Młodego Księgowego powstało z myślą o uczniach uzdolnionych i interesujących się problematyką ekonomiczną i rachunkową. Na zajęciach uczniowie mają możliwość odkrywania ważnych związków zachodzących w gospodarce, oceniania wpływu operacji gospodarczych na sytuację finansową podmiotu gospodarczego oraz rozwiązywania złożonych i oryginalnych zadań z zakresu rachunkowości i ekonomii, wykraczających poza program technikum.

Problematyka spotkań ustalana jest na podstawie zagadnień tematycznych wynikających z programów olimpiad i konkursów oraz propozycji zgłaszanych przez członków Koła.

Realizacja zadań koła opiera się na metodach aktywizujących, dzięki którym młodzież uczy się organizować własną pracę a także nabywa umiejętności współdziałania w grupie.

Wiele zadań uczniowie realizują metodą projektu i e–learningu.

 

Program koła umożliwia:

 • utrwalanie i pogłębienie wiedzy ekonomicznej,
 • rozwijanie zainteresowań problematyką ekonomiczną,
 • nabywanie umiejętności wykorzystania wiedzy ekonomicznej w życiu codziennym,
 • przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach,
 • samodzielne zdobywanie wiedzy z różnych źródeł,
 • wykorzystanie technologii informacyjnych w prowadzeniu działalności gospodarczej
 • rozszerzanie zakresu i podnoszenie poziomu nauczania przedmiotów ekonomicznych i pokrewnych.

Opiekunami koła są: mgr Monika Walendowska, mgr Anna Strzałka, mgr Rita Sroka.

Członkami Koła są uczniowie I, II, III  klas Technikum Ekonomicznego wykazujących zainteresowanie zagadnieniami ekonomicznymi.

Spotkania opiekunów z uczniami odbywają się w środę w godzinach 13:30 – 15:05.

 

Zadania Koła:

 • pobudzanie i rozwijanie zainteresowań jej członków problematyką ekonomiczno – społeczną oraz kierunkami rozwoju Polski na tle gospodarki światowej poprzez wyrabianie nawyków systematycznego śledzenia bieżącej prasy o tematyce ekonomicznej,
 • propagowanie wiedzy ekonomicznej i zasad racjonalnego gospodarowania,
 • kształtowanie u uczestników umiejętności samodzielnego myślenia i wyobraźni ekonomicznej,
 • wyrabianie u członków umiejętności pracy w grupie , dyskutowania,
 • przygotowanie uczniów do olimpiad i konkursów:
  • Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej organizowanej przez PTE w Poznaniu.
  • Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości,
  • Statystyka Mnie Dotyka,
  • Akademia Księgowego.

 

Efekty pracy Szkolnego Koła Młodego Księgowego:

 • wzrost zainteresowań młodzieży aktualnymi zagadnieniami ekonomiczno- społecznymi,
 • wyłonienie najbardziej utalentowanych młodych ekonomistów,
 • uczniowie osiągają sukcesy w konkursach i olimpiadach.

administrator
Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl