Godło Polski
BIP

pracownie ekonomiczne

chór Ekonomicanto

pracownie ekonomiczne

Aktualności rok 2017/ 2018

poczet sztandarowy

1 sierpnia to szczególna data w historii Polski. Zapamiętamy ją, jako dzień wybuchu Powstania Warszawskiego. Poczet sztandarowy naszej szkoły wziął udział w upamiętnieniu 74. rocznicy tamtego wydarzenia. Miało ono miejsce Ogrójcu kościoła oo. Jezuitów w Kaliszu. Pod pomnikiem Armii Krajowej wieńce i znicze złożyli m.in. prezydent miasta Grzegorz Sapiński, czy poseł Piotr Kaleta.

"Bezpieczne wakacje”

19 czerwca 2018r. w Parku Przyjaźni odbył sie festyn pod nazwą "Bezpieczne wakacje” organizowany przez Policję. Nie zabrakło tam uczniów naszych klas mundurowych.

FOTORELACJA

Przed nami wakacje. To czas beztroski... oby nie bezmyślności!

700 osób rocznie łamie kręgosłup skacząc do wody na główkę. Z reguły to bezmyślne zabawy młodzieży, by przypodobać się grupie. Obejrzyj film:

https://www.facebook.com/Rezyser.Zycia/videos/2197767476918502/?hc_ref=ARRGOGQDSDTWlfbpMkJFWt6pxHvEqwBveIE46756ePvc-tbtS1Lkk7elXUHLdR_YRDA&fref=nf

Zachęcamy także do obejrzenia poradnika BEZPIECZNYCH WAKACJI:

https://www.youtube.com/watch?v=rNHWsXyzk04

Młodzi patrioci

W maju tego roku ZSE w Kaliszu otrzymało certyfikat Szkoły młodych patriotów. Projekt realizowany był przez naszą szkołę od października 2017 do kwietnia 2018 we współpracy ze Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Liderem szkolnego zespołu była p. Bogumiła Bielak, w realizacji szeregu zadań udział wzięli poszczególni nauczyciele i uczniowie naszej szkoły. Odbyły się m. in. konkursy i konwersatoria: Szkolny konkurs recytatorski poezji patriotycznej (A. Litwicka, B. Bielak, B. Sobczak), Festiwal piosenki patriotycznej (A. Pierzchalska), Konkurs literacki "Mała ojczyzna w literaturze" (B. Bielak), Szkolny konkurs historyczny (M. Olejnik), konwersatorium zwieńczone utworzeniem przez uczniów kodeksu zachowań obywatelskich i patriotycznych (M. Walendowska).

Uwaga, uwaga

Fundacja Efekt Motyla przyznaje stypendium przeznaczone jest dla uczniów zdolnych i zmotywowanych do nauki, których trudna sytuacja materialna utrudnia zdobywanie wiedzy.

Warunki formalne, jakie należy spełnić:

- zamieszkanie na wsi,

- uczęszczanie do VII klasy szkoły podstawowej, II i III klasy gimnazjum oraz szkół średnich,

- wysoka średnia ocen,

Kryteriami branymi pod uwagę jest średnia z ocen (wymagany skan świadectwa) i wypełniony kwestionariusz dołączony do zgłoszeń. Kwestionariusz otrzyma każdy zainteresowany uczeń, pisząc na adres papilionis@papilionis.org

Celem stypendium jest wspomaganie edukacji młodych ludzi i/lub rozbudzanie ambicji i przedsiębiorczości.

Finał Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

W dniach  25–27 maja 2018r. Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbył się ogólnopolski finał Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości o tytuł „Młodego Innowatora”. Wzięło w nim udział 81 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju wyłonionych w 27 eliminacjach okręgowych. Okręg kalisko – ostrowski reprezentował uczeń ZSE i dwie uczennice III LO w Kaliszu. Z dumą informujemy, że uczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Konrad Celer zajął II miejsce indywidualnie i uzyskał tytuł laureata.

Uczestnictwo w Olimpiadzie wymagało od Konrada Celera niemałego wysiłku intelektualnego, zaangażowania i zdobycia wiadomości z wielu różnych dziedzin niepokrewnych z treściami nauczania w szkole, a także pokonania stresu i w kluczowym momencie zaprezentowania wiedzy.

Przewodniczący jury Tadeusz Wilczarski wysoko ocenił tegoroczny poziom wiedzy uczestników. Pytania sprawdzały wiadomości z zakresu innowacyjności, historii wynalazków, projektów badawczych oraz zagadnień prawnych.

Olimpiada organizowana jest przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów (PZSWiR) przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Urzędem Patentowym RP.

Olimpiada jest organizowana na podstawie  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 r. „W sprawie organizacji i sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad” i skupia młodą inteligencję techniczną z całej Polski.  Jest wliczana na listę olimpiad przedmiotowych w ogólnopolskim rankingu szkół  organizowanym corocznie przez Perspektywy, co sprawia, że jest to impreza medialna, i prestiżowa.

Olimpiada – rozwija pasje, zainteresowania i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy przez młodych ludzi, a jednocześnie stymuluje ich aktywność poznawczą i twórczą, poprzez podniesienie poziomu wiedzy technicznej, stanowi dobre przygotowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia w szkołach wyższych, szczególnie technicznych. Celem Olimpiady jest zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności, ze szczególnym naciskiem na nabycie praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych i aktywizacją twórczego myślenia.

Uprawnienia z Olimpiady przysługujące laureatom to: zwolnienie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – część pisemna, indeksy na studia na wybrane kierunki najlepszych polskich uczelni.

Honorowy patronat nad Olimpiadą objęli:

  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
  • Prezes Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej – dr Alicja Adamczyk

Ze względu na interdyscyplinarny charakter olimpiady należy raz jeszcze podkreślić, że opracowywanie innowacyjnych projektów wiąże się z utrwaleniem wiedzy uczestnika na wielu płaszczyznach wykraczających ponad podstawę programową nauczania w szkole.

 Konradowi Celerowi – uczniowi kl. IIIb składamy gratulacje i życzymy w przyszłości dalszych sukcesów naukowych i zawodowych.

Opiekun – Lidia Fabisiak

podziękowania

W dniach 9-10 czerwca br. odbył się XIII ZJAZD ABSOLWENTÓW KALISKICH SZKÓŁ HANDLOWYCH I EKONOMICZNYCH. Oprawa artystyczna zjazdu wiąże się z pracą wielu osób, które bezinteresownie poświęciły swój czas, by uświetnić te chwile.

Organizatorzy i Dyrekcja Szkoły mają tę szczególną sposobność do przekazania podziękowań za trud włożony w pracę, która miała wpływ na rozwój i sukcesy naszej szkoły.

Wyrazy uznania należą się nauczycielom: pani Agacie Litwickiej, pani Magdalenie Sztanderze, panu Tomaszowi Walendowskiemu, panu Romanowi Walendowskiemu, pani Annie Linkowskiej, ks. Łukaszowi Ograbkowi, pani Izie Galubie-Bryi.

Nie można zapomnieć o uczniach, którzy pod kierownictwem pani Agaty Litwickiej oraz Magdaleny Sztandery przygotowali program artystyczny pt. ,,Lekcja życia”. Talentem mogą poszczycić się: Weronika Przybył, Konrad Celer, Joanna Pomykała, Klaudia Ławińska, Magda Płócienniczak, Sandra Jeżyk, Agata Szyszkiewicz, Daria Cierlaczyk, Agnieszka Krawczyk, Paulina Jasiorska, Ewa Chudaś, Klaudia Stoicka, Ewa Siewieja, Paweł Raszewski, Wiktoria Błaszczyk i Wiktoria Cieśla. 

Rzesza uczniów pomagała w szkole (przygotowanie gazetek, plansz, dekoracji…), na gorące podziękowania zasługują: Jakub Potasiak, Aneta Haładyn, Natalia Maciejewska, Danylo Manhura, Gabriela Pawlaczyk i Monika Drzewiecka.

Naszą szkołę reprezentował poczet sztandarowy. Podziękowania kierujemy do: Krystiana Jaślana, Klaudii Kuźbik, Justyny Bartosik, Adama Stefaniaka, Natalii Borkowskiej, Kamila Ignasiaka i Olgi Woźniak.

Samorząd Szkolny – ci uczniowie włożyli wiele wysiłku, by organizacja zjazdu przebiegała sprawnie. Od wielu miesięcy dbają o przebieg imprez szkolnych. Szczególnie ciepłe słowa kierujemy w stronę: Natalii Abramowicz, Karoliny Olejnik, Wacława Smolczyńskiego, Huberta Żurawskiego, Tomka Bergandego, Natalii Płuciennik, Kingi Jamroziak, Katarzyny Nowak i Andrzeja Saganowskiego.

Nasi uczniowie wykazali się dużą kulturą osobistą, a nawet zaprzyjaźnili się ze „Starszymi Kolegami”; pracę przy organizacji zjazdu traktowali nie jako obowiązek, ale jako przyjemność.

Wszystkim dziękujemy serdecznie za owocną pracę, za zaangażowanie, za cierpliwość, za włożony trud. Dziękujemy za aktywność społeczną.

Jednocześnie życzymy wszystkim powodzenia oraz wielu sukcesów. A Absolwentom, Nauczycielom i Uczniom życzymy, by zawsze towarzyszyły im miłe wspomnienia szkolnych lat, szkolnych przyjaźni, spędzonych w gronie najbliższych, by lata spędzone w „Ekonomiku” wspominali z sympatią i wzruszeniem.

napisali o nas...

W Życiu Kalisza z dn. 13 czerwca br. ukazał sie artykuł na temat Zjazdu Absolwentów. Tekst bogato ilustrowany zdjęciami jest wspomnieniem czerwcowych dni, w czasie których szkoła gościła dawnych uczniów, nauczycieli, byłych dyrektorów, Włodarzy miasta i osoby zaprzyjaźnione.

o szkole w Jednodniówce zjazdu

W dniach 9-10 czerwca br. odbył się XIII ZJAZD ABSOLWENTÓW KALISKICH SZKÓŁ HANDLOWYCH I EKONOMICZNYCH. Z tej okazji wydana została publikacja - Jednodniówka zjazdu pt. MERKURY pod red. dr Ewy Andrysiak. Wydawnictwo prezentuje historię szkoły, działające kiedyś koła zainteresowań, biografie nauczycieli, zasłużonych absolwentów. Pośród ukazanych w książce informacji historycznych na uwagę zasługują artykuły opowiadające o współczesnym Ekonomiku. A mamy sie czym pochwalić... Pani Mariola Medzińska napisała na temat udziału młodzieży ZSE w obchodach Roku Stefana Szolca-Rogizońskiego. Pani Izabella Galuba-Bryja napisała artykuł na temat sukcesów uczniów Ekonomika w konkursie "Ad fontes!". Pan Cezary Rudowicz natomiast opisał działania klas mundurowych, ich sukcesy sportowe i podejmowane wyzwania. Wszystkie noty okraszone są zdjęciami ilustrującymi powyższe działania.

Książka ukazała sie dzięki wsparciu finansowemu Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu i wydana dzięki staraniom Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Handlowych i Ekonomicznych w Kaliszu.

Zapraszamy do biblioteki.

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017 / 2018

22 czerwca 2018 roku.

godz.9:00   - podsumowanie roku szkolnego 2017 / 2018 na uroczystej akademii:

- wręczenie świadectw z wyróżnieniem,

- nagrodzenie „Najlepszych Chodziarzy”,

na sali gimnastycznej obecne są 10 osobowe delegacje wyznaczone przez wychowawców – proszę pamiętać, by wśród tych osób znajdowali się nagradzani uczniowie (obowiązuje strój galowy, klasy mundurowe w mundurach!!!)

godz. 10:15          - spotkanie z wychowawcami:

Klasa:                         Wychowawca:             Sala:

I a                               - mgr Mariola Medzińska - sala 21

I b                               - mgr Anna Strzałka  - sala 15

I c                               - mgr Renata Ignasiak - sala 16

I d                               - mgr Monika Walendowska- sala 33

I e                               - mgr Paweł Patysiak - sala 4

II a                              - mgr Agata Litwicka- sala 23

II b                             - mgr Ewa Szymczak - sala 35

II c                              - mgr Wioletta Dydo - sala 32

II d                             - mgr Arleta Woźniak - sala 20

II e                              - mgr Wojciech Kwieciński  - sala 1

III a                            - mgr Agnieszka Korotczuk - sala 26

III b                            - mgr Jakub Cholajda - sala 25

III c                            - mgr Agata Pierzchalska - sala 24

III d                            - mgr Lidia Fabisiak - sala 36

III e                            - mgr Jolanta Raszewska - sala 17

Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl